Sejr for havmiljøet: Stop for muslingeopdræt og flere og større havbrug

Musling Lars Pauli Miljøminister Lea Wermelin (S) har sat en stopper for muligheden for kompenserende muslingeopdræt i forbindelse med havbrugsproduktion. Foto: Lars Pauli.

Folketinget vedtog i går d. 3. december, at det ikke længere skal være muligt at etablere kompenserende opdræt i form af muslinger i forbindelse med etablering af nye havbrug eller udvidelse af eksisterende. En stor sejr for havmiljøet, udtaler Torben Kaas, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

Miljøminister Lea Wermelin (S) har i dag fået vedtaget lovforslag L55 ”Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse”, der ophæver muligheden for at etablere nye havbrug og udvide eksisterende havbrug ved at etablere kompenserende opdræt i form af muslinger.

Loven ophæver den tidligere og meget omtalte L111, der netop havde til hensigt at bane vejen for nye havbrug, herunder 8 nye havbrug i Kattegat.

- Vi er utrolig glade for, at miljøministeren nu har taget et vigtigt skridt på vejen mod et sundere havmiljø. Traditionelle, åbne havbrug belaster blandt andet havet med næringsstoffer og er dermed med til at skubbe på den triste udvikling med iltsvind i de indre danske farvande, siger Torben Kaas, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund og fortsætter:

- Vi har længe kæmpet for, at det ikke skulle være muligt at udvide havbrugsproduktion ved at etablere kompenserende muslingefarme. Det er endnu ikke dokumenteret, at muslingefarmene har den nødvendige rensende effekt, og desuden mener vi, at fremtiden for akvakultur i Danmark ligger på land i lukkede, recirkulerede anlæg, siger Torben Kaas.