Ansøgninger om nye havbrug i Kattegat skal afvises

Foto Kaninen Katrine Fra Endelave På Facbook001 Foto: Kaninen Katrine fra Endelave.

I et høringssvar til Miljøstyrelsen påpeger Danmarks Sportsfiskerforbund, at der ikke længere er grundlag for at etablere nye havbrug i Kattegat. Der er hverken plads til en merudledning af næringsstoffer eller mulighed for at benytte kompenserende virkemidler som tang- og muslingeopdræt til at begrænse udledningerne. Derfor bør de 36 ansøgninger om placeringstilladelse til nye havbrug i Kattegat afvises.

Netop nu ligger 36 ansøgninger om placeringstilladelser til nye havbrug til behandling i Miljøstyrelsen. Ansøgningerne er indsendt på baggrund af den tidligere regerings plan ”Dansk akvakultur i vækst”, der bl.a. tog sigte på at tillade 8 nye havbrug i Kattegat med mulighed for at producere 16.000 tons fisk årligt og med en årlig udledning på ca. 800 tons kvælstof og ca. 100 tons fosfor direkte til vandmiljøet.

Men siden ansøgningerne blev indsendt, har grundlaget for at etablere nye havbrug i Kattegat ændret sig.

– Forudsætningerne for at etablere nye havbrug i Kattegat er ikke længere til stede, og har efter vores opfattelse aldrig været det, så derfor forventer vi, at Miljøstyrelsen afviser ansøgningerne om placeringstilladelser for nye havbrug i Kattegat. Det fremgår også helt tydeligt i vores høringssvar, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Der findes ikke et ”miljømæssigt råderum”
Under den tidligere regering dukkede udtrykket ”miljømæssigt råderum” op. Med udtrykket mente den tidligere regering, at der dermed var plads til en merudledning af kvælstof og fosfor i Kattegat, da Danmark allerede levede op til de internationale målsætninger for udledning af næringsstoffer i den internationale HELCOM-aftale.

– Problemet er, at den fortolkning ikke holder. Det er et politisk opfundet råderum, der ser stort på vandmiljøets reelt dårlige tilstand. Samtidig viser beregninger fra Dansk Hydraulisk Institut (DHI), at halvdelen af den mængde kvælstof og fosfor, der vil blive udledt fra havbrug på de udpegede lokaliteter, vil blive ført ind i de vandområder, der er omfattet af vandområdeplanerne, og som i forvejen ikke opfylder målsætningen om god økologisk tilstand. Så der findes simpelthen ikke et ”miljømæssigt råderum” til nye havbrug, siger Verner W. Hansen.

Miljøministeren har afvist kompenserende virkemidler
Tidligere på året gjorde miljøminister Lea Wermelin (S) det samtidig klart, at hun ikke ønsker nye havbrug i Kattegat. Derfor besluttede miljøministeren, at hun ikke vil udstede den bekendtgørelse under L111, der ville gøre det muligt for havbrugsvirksomheder at benytte sig af kompenserende virkemidler som tang og muslinger.

– Miljøministerens beslutning om ikke at udstede bekendtgørelsen om anvendelse af kompenserende marine virkemidler betyder, at en helt afgørende forudsætning for etablering af de nye havbrug er væk. Der er altså reelt set ikke længere grundlag for at etablere nye havbrug i Kattegat, siger Verner W. Hansen.

Læs hele høringssvaret her.