Vigtig sejr for havmiljøet: Miljøministeren sætter stopper for nye og større havbrug

Havbrug Lovforslag

Det skal være slut med nye og større havbrug. Det slår miljøminister Lea Wermelin i dag fast, samtidig med hun fremsætter to lovforslag, der skal stoppe udvidelsen af havbrugsproduktionen og sikre en effektiv kontrol med de eksisterende havbrug.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

Danmarks Sportsfiskerforbund har over flere år kæmpet for, at den traditionelle havbrugsproduktion bliver flyttet på land i lukkede, recirkulerede anlæg. På den måde beskytter man havmiljøet for belastning af næringsstoffer, affaldsstoffer og kemikalier.

Allerede i august 2019 slog miljøminister Lea Wermelin fast, at hun ikke ønskede nye eller større havbrug, og i dag gentager miljøministeren sit budskab, samtidig med at hun fremsætter to lovforslag, der skal stoppe udvidelsen af havbrugsproduktionen.

- Vi er glade for, at mange års hård kamp for havmiljøet endelig bærer frugt. Den traditionelle havbrugsproduktion belaster vores sårbare natur og miljø i de indre danske farvande, hvor tilstanden i dag er historisk dårlig. Det er derfor positivt, at der nu bliver sat en stopper for udvidelsen af havbrugssektoren og at man sikrer en effektiv kontrol ved at samle administration og tilsyn i Miljøstyrelsen, siger Torben Kaas, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Miljøpåvirkning kan ikke kompenseres ved muslingeopdræt
Med det ene lovforslag ophæver miljøministeren muligheden for at udvide havbrugsproduktionen ved at kompensere for udledningerne med eksempelvis muslingeopdræt.

- Opdræt af muslinger eller tang, der skal rense vandet for næringsstoffer ved havbrugene, har længe været brugt som argument for at kunne udvide produktionen i havbrugene. Men metoden er yderst tvivlsom og udokumenteret, og vil også optage store områder på havet. Det er simpelthen ikke den rigtige vej at gå i forhold til at udvikle fiskeopdræt i Danmark, siger Torben Kaas.

- I stedet bør man satse på landbaseret opdræt i lukkede, recirkulerede anlæg, hvor der er langt bedre mulighed for at rense vandet for næringsstoffer, før det igen ledes ude i havet. Samtidig ligger der et stort potentiale i teknologiudvikling her, og Miljøministerens lovforslag baner nu vejen for en bæredygtig sektor, siger Torben Kaas.

Miljøstyrelsen skal føre kontrol og tilsyn
Det andet forslag, der i dag skal førstebehandles i Folketinget, har til formål at samle administration, tilsyn og kontrol med alle 19 danske havbrug i Miljøstyrelsen. Det er helt i tråd med de forslag, Danmarks Sportsfiskerforbund i august 2019 fremsatte i et notat til Miljøministeren.

- Miljø- og Fødevareministeriets kulegravning af havbrugssektoren viste med al tydelighed, at der ikke har været tilstrækkeligt styr på administrationen og kontrollen med de danske havbrug. Ved 12 af de 19 danske havbrug har myndighedsansvaret ligget hos en kommune, men det har flere steder været en alt for stor og teknisk opgave at skulle håndtere tilsynet med havbrugene. Derfor er det glædeligt, at man nu samler arbejdet i Miljøstyrelsen, siger Torben Kaas.

- Vi vil nu fortsætte arbejdet med at sikre, at den danske havbrugsproduktion ikke påvirker vores havmiljø negativt – og her vil arbejdet for at få havbrugene på land være en central det af det, slutter Torben Kaas.

Læs mere om de to lovforslag her.