Kæmpe sejr: Stop for nye havbrug i Danmark

Havbrug, Lea Wermelin På et pressemøde mandag eftermiddag kunne miljøminister Lea Wermelin, flankeret af Verner W. Hansen og Maria Reumert Gjerding, offentliggøre, at hun siger nej til nye havbrug. I stedet skal der fremadrettet satses på landbaserede, recirkulerende fiskeopdræt. Foto: Søren Astrup Jørgensen.

Bekymring over tilstanden i vandmiljøet får miljøminister Lea Wermelin til at bremse udvidelser af havbrugssektoren. I stedet skal der satses på en bæredygtig udvikling af den danske akvakultursektor.

Andreas Findling Rottem Crop

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig

Danmark har nået grænsen for, hvor mange fisk der kan opdrættes i havbrug på havet, uden det risikerer at gå ud over vandmiljøet. Det er budskabet fra miljøminister Lea Wermelin, som nu siger stop for udvidelser af havbrugssektoren.

– Jeg er bekymret over tilstanden i vores vandmiljø, og jeg ser ikke for mig, at vi får flere eller større havbrug i Danmark på nuværende tidspunkt. Vi skal være et grønt foregangsland, også når det gælder fiskeopdræt, og derfor skal vi satse på en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren, siger Lea Wermelin.

Miljøministeren har derfor besluttet ikke at udstede den bekendtgørelse, som skulle have udmøntet loven om kompenserende marine virkemidler (L111). I stedet ønsker hun helt at fjerne bestemmelserne herom fra loven. Det vil i praksis betyde et stop for etablering af nye havbrug, og at udvidelser af eksisterende havbrug besværliggøres.

– Det er en fuldstændig fantastisk beslutning, som vores nye miljøminister her har truffet, og det er ikke mindst en kæmpe sejr for havmiljøet og vores vilde fiskebestande. Vi kan simpelthen ikke finde roser nok til ministeren for hendes beslutning, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Ansøgninger om havbrugsproduktion vil fortsat skulle behandles efter gældende regler, dvs. uden mulighed for brug af kompenserende marine virkemidler. Det vil i praksis betyde, at den samlede havbrugsproduktion får svært ved at vokse.

Ny strategi for akvakulturen
I stedet for en udvidelse af den traditionelle havbrugsproduktion ønsker miljøministeren at satse på miljøvenlige salt- og ferskvandsdambrug.

– Jeg ser et potentiale i at satse på de mest miljøvenlige salt- og ferskvandsdambrug på land, men det skal selvfølgelig ske i overensstemmelse med miljølovgivningen. Vandmiljøet har trænge kår flere steder, men med den rigtige teknologi kan der produceres flere fisk med mindre miljøbelastning. Det er den vej, vi skal gå, i stedet for at udvide havbrug med risiko for vandmiljøet, siger Lea Wermelin.

Den udmelding er helt i tråd med Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker.

– Der er netop brug for en helt ny strategi for udviklingen af den danske akvakultur, der satser 100% på, at både ferskvandsbaseret og saltvandsbaseret akvakultur skal foregå i recirkulerede anlæg på land med den mindst mulige miljøpåvirkning. Ministerens beslutning er et kæmpe stort skridt i den retning, så vi kan slet ikke få armene ned i jubel over miljøminister Lea Wermelins beslutning, siger Verner W. Hansen.

Verner W Hansen Havbrug Dr
Havbrug, Lea Wermelin3
Havbrug, Lea Wermelin 2