Vær opmærksom på de nye halvårlige fredninger på Sjælland og Øerne

Munkholmbroen Fiskeri Forbudt Fredningsbælte 2 Ved Tempelkrogen i Isefjorden er der nu fredningsbælter på 500 meter, og de gælder frem til og med 15. marts. Derfor skal skiltet ved Munkholmbroen udskiftes.

Den 16. september trådte en lang række nye halvårlige fredninger i kraft på Sjælland og Øerne, og det har givet problemer nogle steder, hvor ikke alle lystfiskere har været opmærksom på dette. Andre steder har der været fejl i Fiskeristyrelsens data, så fredningsbælterne fremgik forkert på de online-platforme, der skulle hjælpe lystfiskere på rette vej.

Med de nye bekendtgørelse for Sjælland og Øerne, som trådte i kraft her i 2020, kom der en række nye halvårlige fredningsbælter med fredning fra den 16. september til og med 15. marts.

Vi har tidligere lavet en udførlig gennemgang af alle de halvårlige fredningsbælter her på Sportsfiskeren.dk, og på baggrund heraf fik vi hurtigt tilbagemeldinger fra lokale lystfiskere, der kunne fortælle om fejlplaceringer, når de anvendte fiskeapps som f.eks. Havørred.com til at se de nye fredninger.

Tjek reglerne her


Du finder alle regler i de to bekendtgørelser for Sjælland og Øerne.

Fejlene er nu rettet
Det drejede sig om fire nye fredningsbælter på Østfalster, der alle var angivet med for lille udstrækning, og Donnemoseløbet var tilmed placeret ved et forkert vandløb. Desuden var fredningen ved Hovgårdsløbet på Møn placeret et forkert sted.

Blandt andet på baggrund af henvendelse fra Sportsfiskeren.dk har Fiskeristyrelsen nu fået rettet disse fejl, så fredningsbælterne fremgår korrekt, når man anvender online hjælpemidler som Havørred.com og Fangstjournalen fra DTU-Aqua. De henter nemlig deres data direkte fra Fiskeristyrelsen og kan ikke selv lave rettelser.

Slut med trekantbælter
Med den nye bekendtgørelse kom der også nogle ændringer i Tempelkrogen i bundet af Isefjorden. Her har der gennem nogle år kørt et forsøg med trekantede fredningsbælter ved Ellebækken, der løber ud lige ved Munkholmbroen og ved Vintre Møllebæk i bunden af Tempelkrogen. Her gælder nu almindelige 500 meter fredningsbælter, og desuden gælder fredningerne helt til 15/3 mod tidligere 15/1.

Fredningsbæltet på 500 meter ved Vintre Møllebæk strækker sig helt over til den populære plads ved Koholm, hvor man nu skal vade et godt stykke ud for at fiske lovligt.

Næstved (1) De nye skilte viser, hvor man ikke må fiske i fredningsperioden.

Problemer ved havnen i Næstved
I inderhavnen i Næstved er der helårsfredning for faststående redskaber, mens der er et halvårligt fredningsbælte, der gælder fiskeri med stang.

Søren Grothe Petersen fra Sydsjællands Ørredfond fortæller, at der dagligt er lystfiskere, der fisker i fredningsbæltet i havnen og flere henvendelser til fiskerikontrollen har ikke ændret på dette.

Sydsjællands Ørredfond har derfor fået fremstillet nogle skilte, der er blevet opsat ved havnekajen og markerer, hvor fredningen starter. Man håber på den måde at kunne medvirke til at få løst problemet.

Næstved4 Ulovlige redskaber har stået godt skjult under broerne.

Ruser og garn i det skjulte
Søren Grothe Petersen fortæller også om et andet lokalt problem, for man har oplevet, at tyvfiskere har opsat garn og ruser under broerne, hvor Susåen løber ud i havnen.

En lokal fisker opdagede en jolle, der sejlede ind under broen og ved nærmere eftersyn blev det klart, at åens udløb blev spærret af redskaber. Dagen efter blev de fjernet af fiskerikontrollen, men lokalt er der stadig bekymring for, at det gentager sig, og Søren opfordrer til, at man lokalt holder godt øje med joller, der sætter redskaber under broerne.