Få overblik over de nye halvårlige fredningsbælter på Sjælland og Øerne

2019 01 20 11.16.09 På strækningen mellem Vemmetofte og Lund er der nu halvårsfredning ved Kilde Å. Det er blot én af mange nye halvårsfredninger på Sjælland og Øerne.

Med de nye bekendtgørelser for Sjælland og Øerne, der er trådt i kraft her i 2020, er der kommet en lang række nye halvårlige fredningsbælter. Tjek listen her, så du er opmærksom på stederne, når fredningen begynder den 16. september.

Artiklen er opdateret den 10. oktober.

Efter et langt forarbejde trådte to nye bekendtgørelser i kraft her i 2020. De fastsætter reglerne for fiskeriet på henholdsvis Sjælland og Øerne.

Siden de tidligere bekendtgørelser blev lavet, er der heldigvis sket markante forbedringer ved mange vandløb, så der i dag er kommet opgang og gydning mange flere steder. Der har derfor været gode argumenter for at beskytte disse steder, og det har udmøntet sig i en lang række nye halvårlige fredningsbælter ved mange mindre vandløb.

De halvårlige fredninger gælder fra den 16. september til og med den 15. marts, og fredningen gælder i en afstand af 500 meter fra udløbet.

På oversigten herunder kan du se alle de halvårlige fredningsbælter på Sjælland og Øerne. For oversigtens skyld har vi opdelt det i geografiske områder og desuden markeret, hvor der er tale om nye fredninger.

Stevns Bøgeskoven Fiskerhuset Fiskerhuset ved Bøgeskoven på Stevns er en af de pladser, der nu bliver omfattet af en halvårlig fredning. Her har Møllerenden nemlig sit udløb.

Helårsfredninger og særlige fredningsområder

 

Ved en række vandløb er der helårsfredning, og desuden er der flere steder særlige fredningsbælter, der dækker større områder end de øvrige.

 

Du kan finde alle reglerne i de to bekendtgørelser for henholdsvis Sjælland og Øerne

Munkholmbroen Fiskeri Forbudt Fredningsbælte 2 Ellerenden løber ud ved Munkholmbroen, og her er der fremover fredning helt til 15/3, så skiltet skal snart udskiftes.

Isefjorden

Annebjerg Sørende (NY)

Sidinge Fjords Nordkanal (NY)

Svinninge Audebo Kanalen (NY)

Hørby Sørende (NY)

Ellerenden. Bemærk, at fredningen nu gælder til og med 15/3. 

Vintre Møllebæk. Bemærk, at fredningen nu gælder til og med 15/3.

Orebjerg Bæk (NY)

DSC 0015 Fisker du på Østfalster, skal du fremover være opmærksom på fem nye halvårsfredninger.

Brug de digitale hjælpemidler

Er du i tvivl om, hvor de enkelte fredningsbælter er, når du står ude ved kysten, kan du med fordel bruge nogle af de digitale hjælpemidler, der er frit tilgængelige.

 

Appen Havørred.com viser alle fredningsbælter og din aktuelle position på din smartphone, så du kan se, om du er på den rigtige side af en fredning.

 

De samme oplysninger får du, hvis du bruger Fangstjournalen fra DTU-Aqua. Når du starter din fisketur med appen, vil den advare dig, hvis du befinder dig i eller tæt på et fredningsbælte.