Geddefabrikker 2

I 2019 fortsatte Vordingborg Kommune og Fishing Zealand arbejdet med geddefabrikken ved Præstø Fjord. En netop udgivet film, der er optaget i 2019, viser, at der har været visse udfordringer forbundet med arbejdet med at reetablere en gydende geddebestand i den nye geddefabrik.

I 2019 fortsatte Vordingborg Kommune og Fishing Zealand arbejdet med geddefabrikken ved Præstø Fjord. Blandt andet skulle der i foråret opfiskes moderfisk og udsættes geddeyngel i den nye geddefabrik, men ikke alt gik som planlagt. 

For når man prøver noget, som ikke tidligere er lavet andre steder, kan man forvente nogle udfordringer. Ingen har tidligere prøvet at klække yngel og udsætte i en geddefabrik, hvor der ikke tidligere har været en bestand af ferskvandsgydende brakvandsgedder i det tilstødende vandløb, og det giver selvsagt en række udfordringer, som der bliver omtalt i filmen, du kan se nederst her på siden.

I filmen nævnes desuden andre naturprojekter i kommunen, hvor brakvandsgedden er tænkt ind.

I de andre “brakvandskommuner” i Fishing Zealand arbejdes der sideløbende på at få etableret geddefabrikker, bl.a. et par stykker i Næstved Kommune, mens man i Guldborgsund Kommune også indtænker brakvandsrovfiskene i f.eks. klimasøer og lignende fremtidige projekter.

Filmen blev som nævnt optaget i 2019, men der er allerede en ny film på vej om, hvordan det går her i 2020. Og uden at røbe for meget – så ser det spændende ud!