Danmarks første geddefabrik åbner i dag

geddefabrik-1-hulebaek-1.jpg Erfaringen fra lignende projekt i Sverige er, at der kan produceres op til 100.000 stk. geddeyngel pr. ha. oversvømmet eng.

Fredag den 15. marts indvier Vordingborg Kommune Danmarks første geddefabrik ved vandløbet Hulebækken.

Indvielse af geddefabrikken

Hvornår: Arrangementet finder sted fredag den 15. marts 2019 kl.15.00 og slutter ca. kl.17.00.

Hvor: Mødested ved Broskovvej 18, 4733 Tappernøje. Her er der mulighed for at parkere, inden deltagerne går i samlet flok ned til projektområdet.

Praktisk information: Husk gummistøvler.

Yderligere information: Kontakt vandløbsmedarbejder Birgitte Apel Jacobsen på tlf. 55 36 25 07.

Tidligere gydede gedderne i naturligt vinteroversvømmede engområder, men disse oversvømmede engområder er gennem årtier drænet væk fra vores landskab. Vordingborg Kommune arbejder for at genskabe tidligere tiders store bestande af brakvandsgedder. Derfor har kommunen nu skabt Danmarks første geddefabrik som et led i arbejdet med Fishing Zealand og bæredygtig lystfiskerturisme.

En geddefabrik er det ideelle gydeområde og børnehave for geddens yngel. Geddefabrikken er etableret i ådalen omkring vandløbet Hulebækken ved den gamle oldtidsvej Broskovvejen. Geddefabrikken etableres ved i forårsmånederne at stemme Hulebækken op via et stigbord således, at de nærliggende engområder
oversvømmes.

Gode resultater fra Sverige
I dag lægger mange af brakvandsgedderne deres æg ude i det salte brakvand i vores fjorde, men på grund af et for højt saltindhold i vandet i nogle år klækker æggene ikke. Svenske undersøgelser har vist, at hvis man genskaber egnede gydeområder oppe i de ferske vandløbssystemer, vil en del af gedderne trække derop og lægge deres æg. I de ferske enge kan æggene klække, og på den måde har dele af vores geddebestand fået muligheden for at reproducere sig hvert år.

Gedderne svømmer op i foråret for at lægge deres æg på de oversvømmede engområder. Svenskerne har vist, at der kan produceres op til 100.000 stk. geddeyngel pr. ha. oversvømmet eng. Sidst i maj svømmer geddeynglen ud i havet igen for at vokse sig store. Fordi genskabelsen af de oversvømmede engområder er så effektiv, har man humoristisk valgt at kalde det for en ”geddefabrik”.

Vordingborg Kommune håber, at bestanden af brakvandsgedder i området igen kan vokse til et højt og sundt niveau. En stor og sund bestand af brakvandsgedder er godt for mange ting og er en vigtig del af det lokale økosystem.

– Brakvandsgedderne vokser sig hurtigt store i vores brakvandede fjorde, og derfor er de vældigt attraktive for lystfiskere og deraf lystfiskerturisme og det lokale erhvervsliv, fortæller vandløbsmedarbejder i Vordingborg Kommune, Birgitte Apel Jacobsen.

Fredag den 15. marts kl. 15 bliver den nye geddefabrik officelt indviet af formanden for Udvalget for Klima og Miljø i Vordingborg Kommune, Else-Marie Langballe Sørensen.

Film om geddefabrikken