Mindstemål for havbars bør gælde i alle indre danske farvande

Havbars Morten Valeur Foto: Morten Valeur.

Danmarks Sportsfiskerforbund mener, at mindstemålet for havbars også skal omfatte den danske del af den vestlige Østersø.

I Danmark gælder der et mindstemål for havbars på 42 cm i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Men i den danske del af den vestlige Østersø (inklusiv Bælterne) er der intet mindstemål for havbars. Danmarks Sportsfiskerforbund mener, at mindstemålet bør omfatte alle indre danske farvande.

Aktuelle regler for fiskeri efter havbars:

  • I Nordsøen, Skagerrak og Kattegat gælder der et mindstemål for havbars på 42 cm. Se her

  • I Kattegat og på vestkysten nord for Hanstholm må lystfiskere hjemtage havbars året rundt.

  • På vestkysten syd for Hanstholm må lystfiskere max. hjemtage 2 havbars pr. fisker pr. dag i perioden 1. april til og med 31. oktober 2020. Resten af året skal du genudsætte havbars fanget syd for Hanstholm. Se her

  • I den danske del af den vestlige Østersø (inkl. Bælterne) er der ingen fangstbegrænsning og intet mindstemål på havbars.

– Mindstemålet er med til at sikre bestandens overlevelse, for med et mindstemål på 42 cm kan man regne med, at alle havbars når at gyde mindst én gang, før de bliver fanget, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Så vi bakker op om mindstemålet for havbars, men vi mener også, at det bør gælde i alle indre danske farvande, så beskyttelsen af havbars får størst mulig effekt på den pressede bestand, siger Kaare Manniche Ebert.

Danmarks Sportsfiskerforbund har netop opfordret Miljø- og Fødevareministeriet til at indføre mindstemålet i alle indre danske farvande. Forbundet leverede budskabet som en særlig udgangsbøn i forbindelse med et høringssvar om tekniske foranstaltninger samt regulering af fiskeri efter sorthummer og havbars i Nordsøen.