Støt vand- og fiskeplejen ved Roskilde Fjord

DSC 0013 Kaj Larsen laver bestandsundersøgelse sammen med interesserede lodsejere ved Havelse Å.

Du kan nu blive støttemedlem af Havelse Å Vandplejegruppe, der står for ørredudsætninger og vandplejearbejde ved de vandløb, der løber til den østlige side af Roskilde Fjord.

På den nyligt overstående generalforsamling i Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening blev det besluttet, at det fremover skal være muligt at oprette et støttemedlemskab i Havelse Å Vandplejegruppe, der er en underafdeling i foreningen.

Havelse Å Vandplejegruppe

Vandplejegruppen startede sit arbejde ved Havelse Å, men i dag arbejder gruppen også med projekter ved Græse Å, Sillebro Å og Værebro Å. Desuden har gruppen lavet projekter ved den lille Fønstrup Bæk, der er et tilløb til Esrum Sø.

 

Vandplejegruppen står for de årlige udsætninger af smolt og ½-årsfisk ved alle vandløb på østsiden af Roskilde Fjord.

 

Læs vandplejegruppens årsrapport for 2019 her.

 

Følg gruppen på Facebook.

Giv et bidrag til arbejdet
– Når vi laver konkrete projekter ude ved åen er der heldigvis ofte folk, der kommer og deltager. Men vi vil gerne have endnu flere til at støtte op om vores aktiviteter, og det kan man nu også gøre ved at yde et økonomisk bidrag gennem et støttemedlemskab, fortæller Kaj Larsen fra Vandplejegruppen.

Det årlige kontingent er fastsat til 100 kr., og de indkomne penge vil blive brugt til udlægning af gydegrus og skjulesten, samt til indkøb og vedligeholdelse af de materialer, der fx anvendes ved opfiskning af moderfisk.

– Derudover vil vi årligt invitere til en sammenkomst med lidt mad og et besøg ved åen eller f.eks. på et rensningsanlæg, og støttemedlemmerne vil også modtage en årsrapport med regnskab, så de kan se, hvordan støtten er blevet brugt, fortæller Kaj Larsen.

Sådan bliver du støttemedlem

Du kan blive støttemedlem i Havelse Å Vandplejegruppe ved at indbetale 100 kr. på Mobile Pay til 61843. Husk at angive ”Støttemedlem” i kommentarfeltet.

 

Arbejdet kan naturligvis også støttes gennem medlemskab af Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening.

Godt gang i gydningen igen
Den meget tørre sommer i 2018 betød, at antallet af gydegravninger faldt en del, men igen i vinteren 2019-20 var antallet ikke bare tilbage på 2017-niveau, men tilmed steget.

I 2018-19 blev der optalt 167 gydegravninger i hele Havelse Å-systemet, men det nåede helt op på 222 i 2019-20.

I Græse Å blev resultatet 38 gydegravninger, mens der blev talt 46 i Sillebro Å og endelig fandt man 14 gravninger i Fønstrup Bæk.

PB040207 Opfiskning af moderfisk er én af gruppens opgaver.

Nye projekter i støbeskeen
– Vi har lige nu tre projekter under udarbejdelse. To i Græse Å med gydegrus og skjulesten, som vi laver i samarbejde med Den sjællandske Grusbande, og et i Følstrup Bæk med gydegrus og skjulesten. Det står vi selv for, fortæller Kaj Larsen og afslutter:

– Når vandstanden i åerne forhåbentlig snart falder lidt, skal vi ud og lave yngelskjul ved de gydebanker, hvor strømmen er hårdest, ellers risikerer vi nemlig, at ynglen skylles væk ved den næste flom.