Nye fredningsbælter på Fyn

DSCF7490 Med den nye bekendtgørelse kom der flere nye fredningsbælter på Fyn, men ikke noget loft over, hvor mange havørreder man må hjemtage. Foto: Andreas Findling-Rottem.

Bekendtgørelsen, der regulerer det rekreative fiskeri omkring Fyn, er nu trådt i kraft, efter den har været i høring. Det betyder, at kystfiskere på Fyn og omliggende øer skal være opmærksomme på nye fredningsbælter, men til manges fortrydelse kom der ikke nye regler for, hvor mange havørreder man må hjemtage.

Bekendtgørelse nr. 1481 med titlen ”Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn, inkl. de sydfynske øer (Ærø og Langeland)” trådte i kraft den 1. januar 2020, efter at den har været igennem en høringsfase, hvor lokale foreninger og sammenslutninger i lighed med Danmarks Sportsfiskerforbund har stillet en række forslag, der bl.a. lagde op til nye bestemmelser om, hvor mange havørreder den enkelte lyst-, fritids- og erhvervsfisker må hjemtage pr. dag.

Nye fredningsbælter
Disse ønsker er dog ikke blevet imødekommet, så de eneste ændringer, der er i den nye bekendtgørelse, handler om nye fredningsbælter.

Der er således kommet nye halvårlige fredningsbælter disse steder på Fyn:

• Navrsbæk lige nordvest for Horne

• Engelsbæk ved Bøsøre

• Lundeborg Bæk lige syd for havnen i Lundeborg

På Ærø er der kommet tre nye halvårlige fredningsbælter ved Odderens Bæk, Langemade og Kirkebæk.

De nye halvårlige fredninger gælder fra 16. september til og med den 15. marts, så de er altså gældende på nuværende tidspunkt.
De fremgår desværre endnu ikke på de kort, man kan finde på Fangstjournalen eller Havørred.com.

Ærgrelse hos Havørred Fyn
Hos Havørred Fyn havde man set frem til, at de foreslåede regler om fangstbegrænsning var blevet en del af den nye bekendtgørelse.

– Det er ærgerligt, at fangstbegrænsningen ikke imødekommes. Især taget i betragtning, at der var en virkelig bred opbakning omkring netop dette tiltag. Det var virkelig et ønske, vi stod sammen om på Fyn, siger Chris Gregers Halling og fortsætter:

– Der er indgivet støttende høringssvar fra flere interessenter om netop fangstbegrænsningen. Med den brede fynske opbakning der var, kan det derfor forekomme mystisk og ikke mindst ærgerligt, at det ikke blev en del af bekendtgørelsen.

Forbundet håber på nye landsdækkende regler
Hos Danmarks Sportsfiskerforbund har biolog Kaare Manniche Ebert deltaget i arbejdet med den nye bekendtgørelse. Han deler Chris Gregers Hallings ærgrelse, men han lover, at forbundet ikke smider handsken i ringen.

– Daglige fangstbegrænsninger er jo blevet en anerkendt og accepteret del af forvaltningen – tænk blot på torskefiskeriet i Østersøen og havørredfiskeriet omkring Bornholm. Og der lægges også op til, at det kommer til at ske i flere fjorde på Sjælland. Så vi er selvfølgelig skuffede, siger Kaare Manniche Ebert og fortsætter:

– Men i stedet for at ærgre os over, at vi ikke fik indført den daglige fangstbegrænsning med den nye Fyn-bekendtgørelse, så trækker vi nu for alvor i arbejdstøjet og vil arbejde målrettet for, at det kan indføres på landsplan. Det har den fordel, at vi ikke behøver at kæmpe fra landsdel til landsdel – men forhåbentligt kan få det indført én gang for alle.