Fyn skal fortsat være en af verdens bedste havørreddestinationer

Havørreder Baglimit Foto Kaare Manniche Ebert Maks. 2 havørreder per dag per lystfisker, hvoraf én må være over 60 cm, skal være med til at skabe et bedre lystfiskeri efter trofæfisk langs de fynske kyster. Foto: Kaare Manniche Ebert.

Fyn er verdenskendt for sit kystfiskeri efter havørreder, og det skal landsdelen fortsat være, hvis det står til Danmarks Sportsfiskerforbund. Derfor foreslår Sportsfiskerforbundet en daglig fangstbegrænsning på maks. to havørreder per dag med maks. én over 60 cm. Reglerne skal bidrage til at øge de vilde havørredbestande og sikre flere store havørreder til kystfiskerne.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Danmarks Sportsfiskerforbunds forslag til de nye regler for kystfiskeriet på Fyn

 

Hver fisker må maksimalt hjemtage to havørreder per dag, hvoraf én må være større end 60 cm. Forslaget gælder alle fiskeriformer.

 

Forslaget ønskes gennemførst af følgende grunde:

 

  • Havørrederne, som er en begrænset og værdifuld ressource, vil blive fordelt mere ret-færdigt og ligeligt mellem alle interessenter.

 

  • Det giver flere havørreder langs kysterne og dermed et bedre fiskeri for alle.

 

  • Det vil øge de vilde bestande – og dermed gøre fiskeriet endnu bedre og mere bæredygtigt.

 

  • Flere store havørreder vil overleve. Det vil gøre muligheden for at fange en trofæfisk endnu større. For mange lystfiskere er dette meget vigtigt, når fiskeferien planlægges.

 

  • Det vil brande Fyn som en lystfiskerdestination, der arbejder seriøst for at fremme fiskeriet – og nu med en endnu mere bæredygtig forvaltning.

 

  • Erfaringer fra Bornholm, hvor der i 2016 blev indført en daglig fangstbegrænsning, indikerer, at initiativet kan være med til at begrænse det ulovlige fiskeri efter havørred.

 

En forlænget fredningstid på farvede havørreder i saltvand fra d. 16. oktober - 28./29. februar.

 

Danmarks Sportsfiskerforbund bakker alle de foreslåede, nye fredningsbælter op.

 

Danmarks Sportsfiskerforbund bakker op om fredningsbælter ved udløbet af Ladegårdsåen i bunden af Nyborg Havn og ved udløbet af Vindinge Å i Holckenhavn Fjord, foreslået af Nyborg Sportsfiskerforening.

Det lyder måske tåbeligt: At begrænse lystfiskeriet for at gøre det endnu bedre. Men det er netop dét, Danmarks Sportsfiskerforbund nu foreslår i et høringssvar til Fiskeriministeriet i forbindelse med ændringerne af reglerne for kystfiskeriet på Fyn.

Ifølge Sportsfiskerforbundet bør det nemlig fremover kun være muligt at hjemtage to havørreder per dag, hvoraf maksimalt én må være over 60 cm. Reglerne skal gælde alle former for fiskeri – både lystfiskeri med stang og for alle former for garn- og rusefiskeri.

– Ved at regulere fiskeriet omkring Fyn på en måde, der reducerer hjemtaget af de store individer, kan vi øge andelen af store havørreder. Og hvis det sker, så vil det både gavne havørredbestanden og gøre lystfiskeriet meget mere attraktivt, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sortsfiskerforbund.

– Forslaget kan måske ved første øjekast ligne en begrænsning, men pointen er at give kystfiskerne endnu flere store oplevelser ude ved vandet, siger Kaare Manniche Ebert.

For langt mellem trofæfiskene
I den nye rapport ”Lystfiskeri langs kysten på Fyn om foråret” fra DTU Aqua fra marts 2019 fremgår det, at kystfiskerne netop drømmer om flere store havørreder ved de fynske kyster.

DTU Aqua har blandt andet undersøgt lystfiskernes krav til deres fisketure, og her var forventningerne på tværs af de adspurgte havørredlystfiskere, at der skulle en havørred på minimum 60 cm på land, før fisketuren var perfekt.

– Problemet er bare, at fangsttal fra DTU Aquas citizen science-projekt Fangstjournalen, hvor lystfiskere indrapporterer deres fangster, viser, at der gennemsnitligt skal 34 fisketure til langs de fynske kyster, før en havørred på over 60 cm bider på. Så der er langt fra virkelighed til drømmescenarie. Men det vil vi altså gøre noget ved nu, siger Kaare Manniche Ebert.

Bred lokal opbakning til den daglige fangstbegrænsning
Danmarks Sportsfiskerforbunds forslag om to havørreder per dag er kommet til i tæt dialog med flere lystfiskerinteressenter på Fyn. I alt har 15 interessenter sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund underskrevet en fælles appel, der støtter forslaget om de to havørreder per dag.

Blandt medunderskriverne er både grejforretninger, fiskeguider, lokale sportsfisker-foreninger, Friluftsrådet og Vandpleje Fyn, der står for at ophjælpe de fynske havørredbe-stande gennem vandløbsrestaurering.

– Vi er utrolig glade for det tætte samarbejde vi har haft med lokale sportsfiskerforeninger og de erhvervsdrivende på Fyn. For os er det afgørende, at der er lokal opbakning, når vi ønsker ændringer til fiskereglerne. Det er de lokale kræfter på Fyn, særligt de frivillige i foreningerne samt Vandpleje Fyn, der i årtier har kæmpet for at få genskabt et godt kystfiskeri, så de skal selvfølgelig høres, siger Kaare Manniche Ebert.

Kystfiskeriet genererer økonomi og arbejdspladser på Fyn
Havørredfiskeriet på Fyn er ikke bare en vigtig rekreativ ressource for øens beboere. Det gode kystfiskeri tiltrækker årligt tusindvis af lystfiskere fra både ind- og udland, og det har stor lokaløkonomisk betydning.

– Kystfiskeriet på Fyn omsætter i dag for 50 millioner kroner årligt, og det giver ophav til 38 fuldtidsstillinger og 55.000 overnatninger om året. Det er værd at huske på, når man skal se på, hvordan vi regulerer fiskeriet. Med en fangstbegrænsning på to havørreder per dag sikrer vi, at der sker en mere rimelig fordeling af fangsterne mellem stang- og garnfiskere, så det stadig er attraktivt for lystfiskere at besøge de fynske kyster, slutter Kaare Manniche Ebert.

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar her.

Læs den fælles appel fra 16 landsdækkende- og fynske interessenter her.