Havbrugsrapport bekræfter omfattende problemer med tilladelser, tilsyn og kontrol

Havbrug Kontrol Tilladelser

Omfattende problemer med placeringstilladelser, miljøgodkendelser samt tilsyn og kontrol af de danske havbrug. Det er nogle af hovedkonklusionerne i den grundige gennemgang af havbrugsområdet, som miljøministeriet netop har offentliggjort. Rapporten indeholder samtidig forslag til, hvordan administrationen og kontrollen af havbrugssektoren kan styrkes.

Danmarks Sportsfiskerforbund kunne i efteråret 2017 afsløre, at havbrugsvirksomheden Hjarnø Havbrug A/S ulovligt havde opdrættet den fremmede art sølvlaks i sine havbrugsbure i Horsens Fjord. Det blev startskuddet til, at Danmarks Sportsfiskerforbund efter en større kulegravning, har kunnet afsløre en række ulovlige forhold vedrørende Hjarnø Havbrug A/S, der nu af Sydøstjyllands Politi er sigtet for omfattende overtrædelser af miljølovgivningen.

Samtidig har forbundets kulegravning afdækket en række problemer i forhold til administrationen af hele havbrugssektoren, herunder en afdækning af store problemer i forhold til havbrugenes tilladelser samt i forhold til tilsyn og kontrol med havbrugene.

Forbundets afsløringer har blandt andet ført til, at den daværende miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen på et samråd i miljø- og fødevareudvalget d. 21. november 2018 valgte at igangsætte en grundig gennemgang af hele havbrugsområdet.

– Der er alt for mange ubesvarede spørgsmål på havbrugsområdet. Der er manglende placeringstilladelser, gamle havbrugstilladelser og kritik af tilsynet. Det bekymrer mig, og jeg kan ikke leve med, at der er så meget usikkerhed omkring hele dette område. Vi er nødt til at have alt frem. Hverken miljøet eller erhvervet kan være tjent med denne tvivl, sagde Jakob Ellemann-Jensen dengang.

Ugyldige tilladelser og utilstrækkelige kontrolmuligheder
Nu godt et år efter foreligger miljøministeriets rapport om den grundige gennemgang af hele havbrugsområdet. Af den nye rapport fremgår det, at der er store udfordringer i forhold til havbrugenes tilladelser samt i forhold til tilsyn og kontrol med havbrugene.

– Rapporten bekræfter sådan set, hvad vi i forvejen langt hen ad vejen var klar over, nemlig at størstedelen af de nuværende 19 danske havbrug ikke har placeringstilladelser eller nye miljøgodkendelser, der blandt andet forudsætter konsekvensvurderinger af havbrugenes påvirkninger af de nærliggende Natura 2000-områder. Det betyder, at vi ikke ved, i hvor høj grad de påvirker den omkringliggende natur. Det er naturligvis helt uacceptabelt, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Kammeradvokaten: Alvorlige fejl og mangler i sagsbehandlingen af havbrugenes placeringstilladelser

 

Forhenværende miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen bad i oktober 2018 Kammeradvokaten om at gennemgå samtlige placeringstilladelser til danske havbrug. Undersøgelsen lå færdig i juli 2019, og Kammeradvokaten kunne konkludere, at seks danske havbrug ikke har lovpligtige placeringstilladelser, og at de resterende 13 havbrug har mangelfulde tilladelser.

 

Som opfølgning på Kammeradvokatens undersøgelse, bad miljøminister Lea Wermelin Kammeradvokaten om en redegørelse for, hvordan det kunne ske, at der ikke var styr på placeringstilladelserne. Kammeradvokatens redegørelse blev offentliggjort i går, og den afslører, at der har været alvorlige fejl og mangler i sagsbehandlingen af havbrugenes placeringstilladelser samt vurderingen af havbrugenes påvirkning af de sårbare Natura 2000-områder.

 

Læs Kammeradvokatens redegørelse her.

– Samtidig viser rapporten, at der er store udfordringer med at få gennemført og koordineret en grundig tilsyns- og kontrolindsats af havbrugene. Tilsynsmyndighederne har som det ser ud i dag slet ikke de nødvendige redskaber til at gennemføre en egentlig kontrol, siger Verner W. Hansen.

Danmarks Sportsfiskerforbunds forslag inddraget
Danmarks Sportsfiskerforbund har med baggrund i de forhold, som er afdækket gennem kulegravningen af hele havbrugsområdet, udarbejdet et notat med konkrete forslag til, hvordan tilsynet og kontrollen med havbrugssektoren kan styrkes. Danmarks Sportsfiskerforbund afleverede notatet til miljøminister Lea Wermelin i august, og det indgår nu i rapporten om den grundige gennemgang af havbrugsområdet.

– Vi er meget tilfredse med, at miljøministeriet har medtaget vores forslag i den endelige rapport. Og der skal i det hele taget lyde stor ros til miljøministeriet samt miljøminister Lea Wermelin for en grundigt gennemarbejdet rapport, der giver et godt fundament for den videre drøftelse af administrationen og kontrollen af havbrugssektoren. Der er behov for markante ændringer nu, så vi ser frem til at sagen skal behandles politisk i det nye år og vi vil naturligvis følge den videre politiske proces tæt, slutter Verner W. Hansen.

Læs hele havbrugsrapporten her.

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds forslag til en styrket administration og kontrol af havbrugssektoren her.