Miljøministeren iværksætter stor undersøgelse af havbrugssektoren

HABFISH-18297.jpg På samrådet åbnede miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen op for, at havbrugenes foderforbrug og samlede produktion af fisk også kan blive en del af den kommende undersøgelse af havbrugssektoren. Foto: HABFISH/Leif Bolding.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen igangsætter nu en grundig undersøgelse af hele havbrugssektoren, der skal afdække problemer med bl.a. merproduktion, placeringstilladelser og miljøgodkendelser. Undersøgelsen kommer efter afsløringen af Hjarnø Havbrug A/S’ ulovlige merproduktion af fisk.

Andreas Findling Rottem Crop

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig

Christian Rabjerg Madsen (S) og Trine Torp (SF) havde onsdag d. 21. november indkaldt miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen til samråd angående den danske havbrugssektor. Ministeren skulle blandt andet forholde sig til spørgsmål angående manglende miljøgodkendelser for størstedelen af de danske havbrug, problemer med tilsyn og kontrol af havbrugene samt de miljømæssige konsekvenser af, at flere danske havbrug er reguleret efter forældede havbrugstilladelser.

Men inden samrådet for alvor kom i gang, oplyste Jakob Ellemann-Jensen, at han nu vil sætte sit ministerium til at foretage en grundig undersøgelse af hele havbrugssektoren.

– Der er alt for mange ubesvarede spørgsmål på havbrugsområdet. Der er manglende placeringstilladelser, gamle havbrugstilladelser og kritik af tilsynet. Det bekymrer mig, og jeg kan ikke leve med, at der er så meget usikkerhed omkring hele dette område. Vi er nødt til at have alt frem. Hverken miljøet eller erhvervet kan være tjent med denne tvivl, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Merproduktion og foderforbrug en del af kulegravningen
Som udgangspunkt ønskede ministeren dog ikke, at gennemgå de danske havbrugs tidligere regnskaber for indkøb af foder samt mængder af slagtede fisk, hvilket ellers kan afdække om overproduktion af fisk, som det har været tilfældet hos Hjarnø Havbrug A/S, er et generelt problem i branchen. Men efter gentagende pres fra Christian Rabjerg Madsen (S), Trine Torp (SF) og Søren Egge Rasmussen (EL) åbnede miljøministeren for, at undersøgelsen også skal omfatte de 19 havbrugs foderforbrug og slagtning af fisk i de foregående år.

– Vi er først og fremmest glade for, at ministeren nu igangsætter en grundig undersøgelse af de danske havbrug, og at han i den forbindelse også er åben for, at havbrugenes foderforbrug og produktion af fisk indgår i undersøgelsen. Det er et helt afgørende element, når det kommer til havbrugenes påvirkning af havmiljøet – og vil samtidig give os vigtig viden om, hvordan vi mest optimalt fører tilsyn med havbrugene fremadrettet, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

– I forlængelse af samrådet, fortjener Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten desuden et stort skulderklap for at presse på hele vejen igennem og have påvirket ministeren i så høj grad, at vi nu ser ud til at få en tilbundsgående undersøgelse, siger Verner W. Hansen.

Behandling af ansøgninger om nye havbrug bør sættes i bero
Netop nu behandler miljøstyrelsen en række ansøgninger om nye havbrug i Kattegat. Flere af ansøgningerne kommer fra i forvejen etablerede havbrugsvirksomheder i Danmark. Havbrugsvirksomheder som nu er genstand for ministeriets kulegravning.

– Ministeren har på dagens samråd gjort det klart, at der på mange punkter er uklarhed om tilsyn, miljøtilladelser, placeringstilladelser og muligvis også produktionsomfang hos en række af de danske havbrugsvirksomheder – de selvsamme virksomheder, som nu søger om tilladelser til nye havbrug i Kattegat. Behandlingen af disse ansøgninger til nye havbrug bør foreløbigt sættes i bero, indtil vi får et klart overblik over, hvilke problemer, der allerede er ved de eksisterende havbrug og havbrugsvirksomheder. Det kan ikke være rigtigt, at man vil give nye tilladelser til havbrug, når tilsynet af de eksisterende havbrug ikke fungerer, og vi ikke ved, i hvor høj grad de nuværende havbrug påvirker vores havmiljø, siger Verner W. Hansen.