Forbud mod ålefiskeri om vinteren gælder også lystfiskere

Ål Siden 2009 er ålefiskeriet i Danmark reduceret med mere end 50% gennem reguleringer af fiskeriet.

Hvis du fanger en ål denne vinter, skal den genudsættes. I vinteren 2019-2020 er lystfiskeriet også omfattet af lukkeperioden for ålefiskeri i saltvand.

Skulle der ske det usandsynlige, at du fanger en ål på kysten den kommende tid, så må du ikke tage den med hjem til julefrokosten. Der er nemlig lukket for ålefiskeri i saltvand for både erhvervs- og bierhvervsfiskere, fritidsfiskere og lystfiskere i perioden 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020. Det er første gang, der bliver indført en lukkeperiode, som også gælder lystfiskere.

Lukkeperioden finder sted sidst i den periode, hvor ålen vandrer fra vores farvande til Sargassohavet for at gyde. Erhvervsfiskere, der fisker ål i saltvand, skal fjerne deres redskaber i lukkeperioden, og fritidsfiskere i saltvand må ikke anvende ruser i perioden. Skulle du som lystfisker fange en ål i saltvand i perioden december til og med februar, skal du genudsætte den.

Opbevaring er tilladt
Det er tilladt at opbevare ål, der er fanget før den 1. december 2019. Lyst- og fritidsfiskere, der opbevarer levende ål i hyttefade, opbevaringsruser og lignende, skal mærke udstyret med navn, adresse og fisketegnsnummer. Både erhvervs- og fritidsfiskere skal desuden indsende lagerlister over beholdning af ål til Fiskeristyrelsen.

Her kan du læse mere om reglerne for ålefiskeri i Danmark