Afsløring af ulovligt ålefiskeri i Roskilde Fjord

Eel 563941 Trods den store nedgang i ålebestanden ser flere redskabsfiskere i Roskilde Fjord desværre stort på de gældende regler.

Tre kontrolbesøg i slutningen af juni og starten af juli afslørede et massivt ulovligt redskabsfiskeri i bunden af Roskilde Fjord, som primært var rettet mod ålene. Ved de tre besøg blev der fjernet 30 ulovlige ruser og fire ulovlige garn.

Regler for fiskeri efter ål

 

Da ålen er truet, blev der indført nye regler for ålefiskeriet i 2010.

 

Reglerne kan ses på Fiskepleje.dk

 

De nye regler betyder bl.a., at man som fritidsfisker ikke må anvende ruser i perioden 10. maj - 31.juli.

Sidst i juli kunne Dagbladet i Roskilde fortælle, at Fiskerikontrollen havde besøgt den sydlige del af Roskilde Fjord i slutningen af juni og starten af juli, og de kunne konstatere, at det flød med ulovlige fiskeredskaber. På turene blev der fjernet 30 ulovlige ruser og fire ulovlige garn.

– Det er et foruroligende stort antal ulovlige redskaber. Det lader til, at nogle fiskere skider højt og flot på reglerne og i særdeleshed på det arbejde, der bliver gjort for at bringe ålen tilbage. Ruserne er jo primært til ålefiskeri, udtalte Steen Nielsen, konstitueret vicefiskeriinspektør i Fiskeristyrelsen til Dagbladet.

Det mener Danmarks Sportsfiskerforbund

Danmarks Sportsfiskerforbund mener, at alt fiskeri efter ål – ligegyldigt om det er med stang eller redskaber – bør ophøre, indtil ålebestanden har nået niveau, hvor den ikke længere er truet eller i tilbagegang.

Overtrædelse af flere regler
Den sidste aktion i Lejre Vig viste, at flere regler blev overtrådt. Der var flere redskaber, der manglede ejermærker, nogle var sat i fredningsbælter og tilmed i en periode, hvor det var ulovligt at drive rusefiskeri.

Steen Nielsen fortæller til Sportsfiskeren.dk, at der på grund af ferieafvikling har været nødvendigt for kontrollen at prioritere knivskarpt, så kontrollen har måttet reducere indsatsen i en periode, men han forventer, at man snart skærper kontrollen igen.