Fårbæk fik hjælp af Viborg Sportsfiskerforening

IMG 5100

I Fårbæk, et tilløb til Skals å, havde problemerne tårnet sig op. Et rør under en vej lå for højt og var alt for stejlt, en passage under jernbanen var alt for lavvandet, og gruset i bækken var kittet alt for hårdt sammen. Derfor trådte Viborg Sportsfiskerforening til med en hjælpende hånd.

Fårbæk, der er et tilløb til Skals å i Randers Kommune, har som udgangspunkt det der skal til for at være et godt og produktivt ørredvandløb. Men flere forhindringer stod i vejen for, at bækken kunne leve op til sit potentiale.

– Vi havde observeret, at passagemulighederne for havørrederne mildest talt var komplicerede og at der flere steder var gydegrus, der havde kittet sig sammen, siger Jørgen Buch, formand i Viborg Sportsfiskerforening.

– Et rør under en vej var så stort, at der kun løb en sjat vand i bunden af det. Desuden lå det så højt, at fiskene ikke rigtig kunne komme op i det, og for at det ikke skulle være løgn, var to rør gået fra hinanden, så der var opstået et ekstra vandfald inde i underføringen, forklarer Jørgen Buch.

Derfor mødtes seks frivillige lystfiskere fra Viborg Sportsfiskerforening d. 26. september for at rette op på problemerne.

– Vi havde medbragt en halv trailerfuld af store sten, og vi hentede grus et sted i Fårup, så med disse materialer og en mandfolkeindsats af blandt andre Jens og Orla fra foreningen fik vi bygget vandstanden noget op. Ikke så meget, som vi havde håbet, men på en dag med regnvejr skal det nok fungere, siger Jørgen Buch.

IMG 5090
Grus og sten blev udlagt, så vandet kunne stuves tilpas nok til, at havørrederne kunne komme videre op i bækken. Foto: Viborg Sportsfiskerforening.
IMG 5098
Vandføringen i røret var så begrænset, at havørrederne ville få problemer med at passere. Foto: Viborg Sportsfiskerforening.
IMG 5091
De sammenkittede gydestryg luftes. Foto: Viborg Sportsfiskerforening.

To andre vandløbsforkæmpere, Peder og Erik, tog sig samtidig af de sammenkittede gydebanker.

– Der var lidt knurren over det hårde arbejde, men der blev også udvekslet megen god snak undervejs. Ved afslutningen konstaterede Erik, at "det var noget hårdere, end at gå i haven", griner Jørgen Buch.

I alt blev der løsnet grus 20-30 steder. Oprydningen under jernbanebroen, hvor vandstanden var meget lav, tog formanden sig selv af – og dermed var alle opgaver løst ved frokosttid og Viborg Sportsfiskerforenings frivillige kunne se tilbage på et vandløb i markant bedre stand end det var tidligere på dagen.

IMG 5105
Velfortjent frokost efter endt arbejde. Foto: Viborg Sportsfiskerforening.