Fokus på regler for brug af agnfisk i ferske vande

Stør Saltvandsfisk er blevet brugt som agn ved størfiskeri, men denne stør fanget af Jonas Kærlin faldt dog for helt lovlige BP Boilies.

Fødevarestyrelsen vil gerne skærpe lystfiskernes opmærksomhed på reglerne om brug af agnfisk. Det er nemlig ikke tilladt at bruge saltvandsfisk som agn, når du fisker i ferskvand i Danmark.

Fødevarestyrelsen er blevet opmærksom på, at der har været en ulovlig praksis ved flere Catch and release-søer, hvor der er blevet brugt saltvandsfisk som agn. Det har især drejet sig om fiskeri efter stør.

Styrelsen udsendte derfor en skrivelse den 9. august 2019 til de 18-19 søer, man var bekendt med. Her præciserer man reglerne, der er de samme, som gælder ved flytning af fisk.

Det var denne skrivelse, som Fødevarestyrelsen udsendte den 9. august 2019

 

Kun agn fra danske ferskvandsfisk
Ved fiskeri i ferskvand må man kun bruge agn, der kommer fra områder med tilsvarende sundhedsstatus. Man må altså godt bruge agn i form af stykker af ferskvandsfisk indfanget i Danmark.

Man må derimod ikke bruge agn af saltvandsfisk ved fiskeri i ferskvand i Danmark. Reglen er altså helt generel og gælder ikke kun Catch and release-søerne, selv om det er dem, Fødevarestyrelsen har henvendt sig til i denne omgang.

Du kan læse mere om Fødevarestyrelsens regler for brug af agn i ferske vande her.

Egtvedsyge

 

Viral hæmoragisk septikæmi (VHS), også kendt som "Egtvedsyge", er en virusbetinget sygdom, der inficerer både ferskvands- og marine fisk.

 

Læs mere om sygdommen på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Frygt for Egtvedsygen
Baggrunden for reglerne er frygt for, at de danske ferskvandsområder igen skal blive ramt af Egtvedsyge. Denne fiskesygdom er nemlig blevet udryddet i Danmark, og i 2013 kunne EU erklære Danmark fri for den alvorlige fiskesygdom.

– Når det er forbudt at bruge saltvandsfisk som agn i de ferske vande, skyldes det, at flere fiskearter i saltvand kan være bærere af sygdommen. Det gælder bl.a. sild og brisling, fortæller specialkonsulent i Fødevarestyrelsen Torben Grubbe til Sportsfiskeren.dk.

– Vores mål er først og fremmest information, så sportsfiskere bliver bekendt med reglerne og forstår den risiko, der er, slutter Torben Grubbe.