L111 vedtaget – men stadig lang vej til nye havbrug

Foto--Kaninen-Katrine-fra-Endelave-på-Facbook003_1.jpg

Regeringspartierne, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet stemte torsdag som forventet lovforslag L111 igennem. En lov, der giver mulighed for at etablere nye havbrug med kompensationsopdræt af muslinger og tang i danske farvande. Men der er stadig en lang politisk og administrativ proces forude, før nye havbrug kan blive en realitet, og Danmarks Sportsfiskerforbund vil fortsat arbejde hårdt for at forhindre nye havbrug og kæmpe fra bur til bur.

– L111 er nu vedtaget, men det er kun en enkelt tabt brik i kampen mod flere havbrug. Foran os ligger der nu en lang fase med en risikoanalyse vedrørende lakselus, udarbejdelse af bekendtgørelser, høringsrunder, strategiske miljøvurderinger, VVM-godkendelser og miljøgodkendelser med videre. Der er derfor ingen grund til at miste modet. Vi kæmper videre, og vi får brug for al mulig opbakning fra lystfiskere, lokale borgere, kommunalpolitikere og alle andre, der bekymrer sig om vores fælles havmiljø og de vilde fiskebestande, siger Verner W. Hansen, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

Risikoanalyse vedrørende lakselus

Til trods for at lovforslag L111 drejede sig om miljøkompenserende tiltag, og som sådan ikke om risikoen for lakselus i forbindelse med nye havbrug, lykkedes det alligevel, efter både et foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget og flere skriftlige henvendelser til udvalget, at få sat lakselus på dagsordenen. Det har resulteret i, at ministeren nu som led i stemmeaftalen med Socialdemokratiet har anmodet Københavns Universitet, DTU Aqua og DTU Vet om at udarbejde en risikoanalyse vedrørende lakselus i forbindelse med etablering af nye havbrug i Kattegat

– Det er en stor sejr, at vi har fået sat lakselus på den politiske dagsorden, og at der nu bliver lavet en grundig risikoanalyse. Før den foreligger, vil der ikke blive udarbejdet nye bekendtgørelser, der kan sætte rammerne for nye havbrug, siger Verner W. Hansen.

Risikoanalysen kan blandt andet komme til at få indflydelse på placeringsmulighederne for nye havbrug, men også have betydning for kommende overvågningsprogrammer af luseproblemer, i tilfælde af, at nye havbrug skulle blive etableret.

Lang politisk kamp forude

Efter risikoanalysen følger en længere proces med udarbejdelse af bekendtgørelser, der bl.a. skal fastsætte rammerne for kompensationsopdræt, placeringsmuligheder og andre forhold i forbindelse med nye havbrug. Og det er netop i denne fase, at Socialdemokratiet forhåbentlig vil bruge sin indflydelse til at få gennemført så restriktive regler som muligt.

00_norge_lusedøden_0.jpg

– Socialdemokratiet har med stemmeaftalen for L111 sat sig med til bords, når bekendtgørelserne skal forhandles på plads. Dermed har de også et klart ansvar for, at trække de kommende bekendtgørelser i en så grøn retning som muligt. I Danmarks Sportsfiskerforbund vil vi naturligvis også bruge vores indflydelse i form af f.eks. høringssvar til at få skabt så restriktive bekendtgørelser som overhovedet muligt, siger Verner W. Hansen.

Efter at de generelle bekendtgørelser, der sætter de overordnede rammer for etablering af nye havbrug i Danmark, er vedtaget, følger en administrativ proces, hvor der skal gives tilladelser for hvert enkelt havbrug. Disse tilladelser skal hvile på en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven, en VVM-screening, der vurderer havbrugets miljøpåvirkning samt i nogle tilfælde en såkaldt habitatkonsekvensvurdering i tilfælde af, at havbruget skal placeres i nærheden af et habitatområde.

– Der er altså en relativ lang politisk og juridisk proces før vi eventuelt ser nye havbrug, og vi vil fortsat kæmpe fra bur til bur for at forhindre dem med alle de midler, vi har til rådighed, – herunder naturligvis også benytte os af vores klageret, siger Verner W. Hansen.

Foreløbige ansøgninger bør sættes i bero

Allerede i dag ligger tre ansøgninger om nye havbrug – to ved Djursland og et ved Anholt. Disse ansøgninger bør ifølge Verner W. Hansen sættes i bero.

– De tre nuværende ansøgninger bør behandles efter den nye lovgivning og de kommende bekendtgørelser. Alt andet vil være urimeligt. Ministeren har selv tidligere udtalt, at der skal arbejdes ud fra den nyeste og bedst tilgængelige viden, og den venter vi netop på at få stillet til rådighed nu. Det gælder bl.a. analysen af risiko for lakselus, som er på vej, slutter Verner W. Hansen.

Støt Danmarks Sportsfiskerforbund i kampen mod havbrug.