Kampen mod havbrug fortsætter

Foto--Kaninen-Katrine-fra-Endelave-på-Facbook001_web.jpg

Danmarks Sportsfiskerforbund kæmper fortsat fra bur til bur mod flere havbrug. Men forbundet anerkender samtidig, at Socialdemokratiets stemmeaftale med blå blok indeholder forbedringer af lovforslaget om marine virkemidler i forbindelse med havbrug.

På torsdag den 18. maj skal Folketinget for anden gang stemme om regeringens og Dansk Folkepartis lovforslag om såkaldte marine virkemidler, der skal kompensere for havbrugenes forurening og dermed være med til at bane vejen for blå bloks vækstplan for akvakultur. Socialdemokraterne har nu meldt ud, at de har indgået en stemmeaftale med regeringen og Dansk Folkeparti. Med aftalen vil Socialdemokraterne stemme for lovforslaget, med baggrund i en række krav til forbedringer af lovforslaget. Socialdemokraterne har blandt andet krævet, at der stilles skrappere krav til havbrugerne med hensyn til begrænsning af havbrugenes forurening ved hjælp muslinger eller tang. Desuden har Socialdemokraterne stillet krav om nultolerance over for risikoen for lakselus i relation til havbrugenes drift.

Danmarks Sportsfiskerforbund anerkender stemmeaftalen for de forbedringer, den trods alt fører med sig.

 I Danmarks Sportsfiskerforbund har vi den grundlæggende opfattelse, at hele planen om en voldsom udvidelse af havbrug i åbne netbure i vores vandområder er en helt forfejlet strategi, som under alle omstændigheder vil medføre store forringelser af vores natur og vandmiljø. Derfor er vi også grundlæggende imod lovforslaget om marine virkemidler. Men vi må omvendt konstatere, at regeringspartierne og Dansk Folkeparti hele tiden har haft flertal for det her forslag. På den baggrund anerkender vi, at Socialdemokraterne med stemmeaftalen forbedrer lovforslaget på væsentlige punkter, siger formand for Danmarks Sportsfiskerforbund, Verner W. Hansen.

 Vi noterer med tilfredshed, at der alene er tale om en stemmeaftale, og at aftalen kun vedfører det konkrete lovforslag (L111). Socialdemokraterne har altså ikke indgået forlig om hele blå bloks vækstplan for akvakultur. Det betyder i praksis, at det bliver muligt at rulle væsentlige dele af den samlede plan tilbage ved et eventuelt fremtidigt regeringsskifte, siger Verner W. Hansen.

Lakselus på dagsordenen
Et særligt positivt element i stemmeaftalen er Socialdemokraternes krav om skærpet opmærksomhed på lakselus.

 Danmarks Sportsfiskerforbund er tilfreds med, at der nu bliver lavet en egentlig analyse, der skal belyse risikoen for lakselus, og at der vil komme et overvågningsprogram vedrørende lakselus. Risikoen for lakselus er en problemstilling, som vi har arbejdet ihærdigt på at få på den politiske dagsorden i forbindelse med lovforslaget om marine virkemidler. Det er meget positivt, at det er lykkedes, og at der nu bliver lavet en faglig analyse med hensyn til risikoen for lakselus, som vel at mærke skal foreligge, inden detaljerne for lovgivningen bliver skrevet ind i bekendtgørelserne, siger Verner W. Hansen.

Kampen ikke tabt
Forbundets formand understreger, at kampen mod havbrug ikke er tabt, selvom det aktuelle lovforslag vil blive vedtaget.

 Til alle de gode kræfter, der kæmper mod havbrugene, vil jeg sige, at kampen ikke står og falder med vedtagelsen af lovforslaget om marine virkemidler. Denne lov er ganske rigtigt en del af grundlaget for, at der kan etableres flere havbrug, men den er kun én af brikkerne i blå bloks vækstplan for havbrug, siger Verner W. Hansen.

I øvrigt får lovforslaget om marine virkemidler ikke virkning i sig selv. Den afgørende fase kommer først, når lovens detaljer skal formuleres i bekendtgørelser og vejledninger, og her sidder Socialdemokraterne nu med ved bordet som konsekvens af stemmeaftalen.

 Vi håber, at Socialdemokraterne i den sammenhæng vil være med til at sikre, at kravene til havbrugene bliver så skrappe som muligt. Danmarks Sportsfiskerforbund vil fortsat følge udviklingen meget tæt, både med hensyn til udmøntning af loven i bekendtgørelsen og med hensyn til analysen af lakselusproblematikken. Og så vil vi i det hele taget fortsat kæmpe mod havbrug fra bur til bur, slutter Verner W. Hansen.

Læs stemmeaftalen mellem Socialdemokratiet og blå blok

Læs betænkningsbidrag til L111