SÅDAN KENDER DU ET ULOVLIGT FISKEREDSKAB

DSCF0783

Som lystfisker er det normalt at støde på ruser og garn langs kysterne, og her kan der opstå tvivl om, hvorvidt de står lovligt eller ulovligt. Så hvordan genkender man de ulovlige redskaber, og hvad gør man, når man opdager et? Sportsfiskeren har talt med overfiskerikontrollør Lasse Elmgren for at få svarene.

DE MEST NORMALE FISKEREDSKABER

Bundgarn – må stå helt ind til land. 

Ruser – må stå helt ind til land.

Rejepæleruser – må stå helt ind til land.

Garn – skal stå 100 meter fra kysten (lavvandslinjen).

Læs mere om reglerne på fiskeristyrelsen.dk

Inden vi går i gang med de ulovlige fiskeredskaber, kan du så ikke kort fortælle, hvilke redskaber man som kystfisker typisk vil støde på gennem fiskesæsonen?

– Når man færdes langs de danske kyster, vil man med det blotte øje kunne skimte stort set alle slags fiskeredskaber, der benyttes i det erhvervsmæssige og rekreative fiskeri. Nogle fiskeredskaber er sæsonbetonede, mens andre anvendes hele året.

De mest kystnære redskaber vil ofte være garn, bundgarn, ruser og rejepæleruser. Hvilke af disse står oftest ulovligt?

– Bundgarn, ruser og rejepæleuser må stå helt ind til land, så her drejer det sig ikke om afstanden, men i stedet om eventuelle fejl og mangler. Garn må derimod ikke sættes nærmere end 100 meter fra kysten (red. lavvandslinjen). Moler, kajanlæg, øer og holme med videre defineres også som kyst. Her er der ligeledes en garnfri zone på 100 meter fra lavvandslinjen. Der findes enkelte, lokale undtagelser. Det er oftest garn, der står "mest ulovligt". Årsagen er, at der, når garnene sættes tættere end 100 meter fra lavvandslinjen, vil kunne opnås en større fangstrate på arter som havørreder, der trækker og fourager tæt langs kysten.

OBS: Ved lavvandslinje forstås den daglige vandstandslinje på lavvandstidspunktet.

DSCF0749
Her ses et ulovligt garn, som er afmærket ukorrekt med en lille plastflaske. Ofte er der slet ikke nogen form f or afmærkning, og garnet står helt skjult. Ulovlige garn inden for 100 meter sættes typisk efter havørreder, laks, multer og skrubber.

DET MENER DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND
Det ulovlige fiskeri med garn og ruser kan blive den faktor, der begrænser udviklingen af lystfiskeriet i Danmark. Det ønsker Danmarks Sportsfiskerforbund at forebygge ved at styrke kontrollen og øge sanktionsmulighederne.

• Der bør tildeles flere ressourcer til kontrollen med det rekreative fiskeri.

• Der bør indføres store bøder og andre sanktioner for meget grove eller gentagne lovbrud. Især fiskeriet i vandløbenes fredningsbælter skal straffes.

• Lystfiskere skal bemyndiges til at kunne kontrollere det statslige fisketegn og udstede afgift ved offentlige fiskevande.

Hvordan genkender man typisk et ulovligt fiskeredskab?
– Som tommelfingerregel er det de færreste, som har lyst til at flage med deres ugerning, hvis den er overlagt. Så et fiskeredskab, som bevidst er sat ulovligt, vil man sjældent observere er afmærket efter reglerne med vager med flag. Ulovlige fiskeredskaber vil oftest være afmærket med en lille korkflyder, en lille plastikflaske eller andet, der er svært at få øje på. Andre gange vil de ulovlige fiskeredskaber være sat "blindt". Det vil sige, de ikke er afmærket med noget som helst, og måske endda sat ud med hegnspæle, så de ikke engang er synlige i overfladen.

Hvilke lovbrud er der normalt tale om, når vi taler om ulovlige fiskeredskaber?

– For garn er det fiskeri inden for 100 meter fra lavvandslinjen, manglende mærkning (red. markering med fiskerinummer) og afmærkning (red. synlige vager og flag). For ruser i saltvand gælder det også manglende mærkning og afmærkning. Derudover kan det være redskaber, som ikke må benyttes i det rekreative fiskeri. Det kan for eksempel være fælder til fangst af ål som for eksempel ålerør og åledæk.

"Ulovlige fiskeredskaber vil oftest være afmærket med en lille korkflyder, en lille plastikflaske eller andet, der er svært at få øje på"
Overfiskerikontrollør Lasse Elmgren
DSCF1146
I langt de fleste tilfælde kan man ikke se ruserne, men kun bøjerne eller flyderne fra radgarnet, og mange tror fejlagtigt, at der er tale om garn.
DSCF1064
På billedet ses en rejeruse, som må stå helt ind til land ligesom alle andre typer af ruser.

HOLD ØJE MED DISSE FARESIGNALER

De ulovlige garn sættes ofte helt inde fra land under overfladen uden nogen form for afmærkning, men forankres med sten eller fastgøres med hegnspæle. I stedet for de lovbefalede vagere, er redskaberne typisk markeret med små korkflydere, sodavandsflasker, plastdunke eller sågar lokkeænder.

FLYDERE:

Hegnspæle:

Metalstænger: 

Hvad gør man, når man har opdaget et ulovligt fiskeredskab?

– Anmeldelser af ulovligt fiskeri kan ske på Fiskeristyrelsens hjemmeside for anmeldelser på anmeldelse.fiskeristyrelsen. dk. Man kan også kontakte Fiskeri Moniterings Centeret (FMC). FMC er døgnbemandet og kan kontaktes på tlf. nr.: 72 18 56 09.

Hvorfor må man ikke fjerne det eller tømme det for eventuelt levende fisk?


– Begynder man som privatperson at håndtere en anden persons fiskeredskab, er det selvtægt, der i sig selv er strafbart. Samtidig kan man ikke modbevise sin egen skyld, hvis Fiskerikontrollen observerer, at man håndterer et ulovligt redskab. Man kan derfor risikere at hæfte for en bøde, der hurtigt render op i 10.000 kr., samtidig med at man selv risikerer at miste retten til at drive lyst- og fritidsfiskeri i op til et år.

Er man i tvivl om, hvorvidt et redskab står ulovligt, skal man så melde det ind for en sikkerhedsskyld eller lade være?

– Alle anmeldelser bliver nøje vurderet og indeholder viden om de konkrete områder. Så man er velkommen til at anmelde, selvom man er i tvivl om reglerne.

Hvis man skal gøre jeres arbejde nemmere, hvad er så vigtigt at informere om, når man melder et ulovligt redskab ind?

– Beskriv i detaljer, hvad du har observeret. Tag meget gerne en nøjagtig position eller et screenshot fra mobilen med et oversigtskort, som viser ens placering ude på stedet. Hvis man blot skriver, at redskabet står et par hundrede meter til højre for et sommerhusområde, kan det til tider være rigtig svært at finde. Tag også meget gerne nogle billeder af redskabet og området.

Artiklen er bragt i Sportsfiskeren 1, 2023.