Omfattende problemer med havbrugenes placeringstilladelser

havbrug_placeringstilladelser.jpg Ifølge Miljøministeriet udgør placeringstilladelsen det planmæssige grundlag for at drive havbrug. Tilladelsen har således til formål at sikre, at havbrugenes placering sker under fornødent hensyn til andre interesser på havet, såsom fiskeri, sejlads og naturbeskyttelse.

En ny rapport fra Kammeradvokaten konkluderer, at seks danske havbrug ikke har lovpligtige placeringstilladelser, og at de resterende 13 havbrug har mangelfulde tilladelser. Danmarks Sportsfiskerforbund glæder sig over, at den nye miljøminister, Lea Wermelin (S), nu vil have styr på området hurtigst muligt.

Andreas Findling Rottem Crop

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig

En ny rapport fra Kammeradvokaten om placeringstilladelser til havbrug, der er offentliggjort i dag, viser, at 6 danske havbrug ikke har lovpligtige placeringstilladelser, og at de resterende 13 havbrug har placeringstilladelser, som er meddelt uden forudgående habitatvurdering.

Kammeradvokatens rapport udgør første del af den grundige gennemgang af hele havbrugs-området, som tidligere miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen, iværksatte med baggrund i Danmarks Sportsfiskerforbunds mange afsløringer i sagen vedrørende Hjarnø Havbrug A/S og virksomhedens ulovlige havbrugsdrift.

– Rapporten er endnu et eksempel på, at der er alt for meget på havbrugsområdet, der sejler. Det er fuldstændig uacceptabelt. Når der ikke er styr på habitatvurderinger og tilladelser, så er det jo vores natur, vandmiljøet og vores vilde fiskebestande der betaler prisen, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund og fortsætter:

– Det her understreger, at der er et stort behov for, at der bliver ryddet godt og grundigt op i administrationen, tilsynet og kontrollen på hele havbrugsområdet. Det er derfor meget positivt, at vores nye miljøminister er kommet med en meget klar udmelding om, at der nu skal ryddes op én gang for alle.

Miljøministeren vil have styr på området
Den nytiltrådte miljøminister, Lea Wermelin (S), finder det dybt utilfredsstillende, at der ikke har været styr på tilladelserne til havbrugene.

– Det er uacceptabelt, at så mange havbrug har fået placeringstilladelse, uden at konsekven-serne for vores Natura 2000-områder har været kendte. Havbrugsproduktion må ikke ske på bekostning af naturen, og det skal nu undersøges for hvert enkelt havbrug, hvad konsekven-serne er, siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelse fra Miljøministeriet.

– Det er vigtigt for mig som minister, at der nu kommer styr på området. Nu skal der ryddes op én gang for alle. Der skal være klarhed for erhvervet, de relevante organisationer og alle andre, siger Lea Wermelin.

Miljø- og Fødevareministeriet fortsætter den igangværende grundige gennemgang af hele havbrugsområdet, hvor der bl.a. også ses på, om administrationen og tilsynet med havbruge-ne fungerer godt nok.

Den samlede afrapportering af den grundige gennemgang af havbrugsområdet forventes klar i løbet af efteråret 2019.

Danmarks Sportsfiskerforbund følger fortsat sagen tæt.

Bliv medlem og støt vores arbejde for at få havbrugene på land: