Sortmundet kutling er opdaget i Odense Fjord

IMG_20190424_183023_1.jpg Sortmundet kutling spreder sig i disse år til større dele af de danske kyster og findes i lystfiskermæssigt meget attraktive områder. På hele Bornholm, Lolland/Falster, Møn, Stevns og resten af den sydlige del af Sjælland. Foto: Jesper Kuhn DTU Aqua.

Den sortmundede kutling, som ikke hører naturligt til i de danske farvande, er nu officielt blevet observeret i Odense Fjord.

Den sortmundede kutling er nu blevet observeret i den sydvestlige del af Odense Fjord, skriver DTU Aqua i deres nyhedsbrev. Der er tale om et enkelt eksemplar, som blev fanget i ruse før påske af nøglefisker Henning Bendtsen i forbindelse med et forsøgsfiskeri i samarbejde med DTU Aqua. Kutlingen var lige under 14 cm lang.

Biologerne Mads Christoffersen og Jesper Kuhn fra DTU Aqua fortæller, at den sortmundede kutling er kommet til Danmark fra Sortehavet, antageligvis med skibenes ballastvand, og blev første gang identificeret i 2008 ved Bornholm. Siden har den spredt sig vestover.

I konkurrence med hjemmehørende arter
Sortmundet kutling kan være en hård konkurrent for hjemmehørende fiskearter i de kystnære områder. Eksempelvis har resultater fra DTU Aqua vist, at ålekvabbe er gået voldsomt tilbage i de områder, hvor sortmundet kutling findes. Samtidig kan sortmundet kutling i nogle områder udgøre en så stor del af fangsten, at det lokale fiskeri er truet. Dette ville kunne ændre sig, hvis den sortmundede kutling kunne sælges og bruges til noget.

IMG_20190424_183023_1_med pil.jpg
I Danmark findes også hjemmehørende kutlingearter, såsom sandkutling og sort kutling, og disse arter kan let forveksles med sortmundet kutling. Sortmundet kutling bliver dog noget større (op til ca. 25 cm), hvor de hjemmehørende kutlingearter højst bliver ca. 10 cm. Derudover har sortmundet kutling en tydelig sort plet bagerst på forreste rygfinne (se billedet). Foto: Jesper Kuhn DTU Aqua.

Kan sortmundet kutling blive en spisefisk?
DTU Aqua er projektleder for projektet SORTMUND, som har fokus på, hvordan sortmundet kutling kan udnyttes kommercielt. Projektet er finansieret af GUDP under Miljø og Fødevareministeriet, og DTU Aquas samarbejdspartnere i projektet er erhvervsfiskere, Danmarks Fiskeriforening, Fiskernes Filetfabrik, Gemba Seafood Consulting, restaurationsbranchen og DTU Fødevareinstituttet.

Projektet har blandt andet fundet ud af, at sortmundet kutling er en fremragende spisefisk, og at den godt kan fungere som et supplement til typiske danske fisk på middagsbordene. Næringsindholdet i fisken har vist sig at være ligeså godt som andre konsumfisk fanget i de danske farvande. I de baltiske lande betragtes den som en glimrende spisefisk, og i Sydeuropa anses den for at være en delikatesse.

Sortmundet kutling fanges i ruser som, anvendt korrekt, er et ganske skånsomt fiskeri. Et målrettet fiskeri er derfor muligvis en af de ting, der kan gøres, for at reducere påvirkningen af denne ikke-hjemmehørende fiskeart. Fiskeriet af arten vil beskytte det danske kystnære havmiljø og samtidig skabe omsætning i et fiskeri, der er under pres.

Læs mere om sortmundet kutling i det kommende Sportsfiskeren
Den sortmundede kutlings tilstedeværelse i dansk farvand rejser en lang række spørgsmål. Hvilke konsekvenser har den egentlig haft, og er invasionen kun negativ? Eller kan både rovfiskene og lystfiskerne langs kysterne drage nytte af dens tilstedeværelse? Fiskeplejekonsulent hos DTU Aqua, Mads Christoffersen, giver i næste nummer af Sportsfiskeren, som udkommer fra 13. maj, dig svarene samt et par tips og tricks til at udnytte den nye art i netop dit fiskeri på kysterne.