Ny undersøgelse af smoltenes overlevelsesmuligheder

IMG_4619.JPG Søndag den 7. april blev de føste smolt med sendere udsat, hvor Langvad Å løber ud i Kattinge Vig. Foto: Kaj Larsen.

Skal smoltudsætninger fremover være en lyssky affære? Det spørgsmål søger DTU-Aqua at få svar på ved en undersøgelse af udsatte ørredsmolt i Roskilde Fjord, hvor forskerne både følger smolt, der er udsat om natten og om dagen. Hvis der er en større overlevelse ved udsætning om natten, kan det få stor betydning for den fremtidige udsætningspraksis.

Jon Svendsen opererer.JPG Seniorforsker Jon C. Svendsen indopererer sendere i smoltene. Foto: Peter W. Henriksen

Forskere ved DTU Aqua undersøger nu, om det er gavnligt at foretage udsætninger af ørredsmolt om natten frem for om dagen. Der udsættes årligt tusindvis af smolt i danske vandløb, men det er ukendt om udsætningstidspunktet påvirker fiskenes levedygtighed. Det bliver nu undersøgt i Langvad Å ved Roskilde Fjord. Her søsætter DTU Aqua den 7. april et projekt, der har til formål at sammenligne adfærd og overlevelse hos udsatte ørredsmolt, der bliver udsat henholdsvis om dagen og om natten.

Projektet gennemføres i samarbejde med Roskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK) og Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord.

Ønske om at få den bedst mulige effekt af udsætningerne

– Udsætning af ørredsmolt i foråret er en hjørnesten i fiskeplejen, og betydelige midler, i kombination med en stor frivillig indsats fra lokale ildsjæle og foreninger, bliver hvert år investeret i at ophjælpe ørredbestandene overalt i landet, fortæller seniorforsker Jon C. Svendsen, der sammen med kandidatstuderende Kristian Maar står for projektet. Han fortsætter:

– Der er derfor betydelig interesse i at maksimere effekten af indsatsen og give de udsatte smolt de bedste chancer for at etablere sig i naturen efter udsætningen. De ny-udsatte smolt bliver udsat for stress i forbindelse med udsætningen, da de skal tilpasse sig fra en sikker opvækst i akvakultur, til et liv i havet hvor rovdyr som skarv og måger udgør en stor fare for de små ørreder.

Nat eller dag
Projektet, der starter med de første udsætninger søndag den 7. april, skal undersøge om smolt, der bliver sat ud kort efter solnedgang i mørke, har bedre chancer for at etablere sig i havet, end smolt, der bliver udsat kort efter solopgang i lys. Planen er at undersøge, om de udsatte smolt kan tilvænne sig den nye tilværelse i løbet af natten, hvor rovdyr som skarv og måger, der jager ved hjælp af synet, er inaktive. Dette kan måske forbedre ørredernes overlevelse i den første tid i havet, sammenlignet med smolt der bliver udsat i samme område i dagslys.

60 smolt med akustiske sendere
Projektet starter ved den planlagte udsætning af ca. 3.000 smolt i udmundingen af Langvad Å, hvor DTU Aqua vil mærke 60 smolt med akustiske transmittere, der via lytteposter placeret i Roskilde Fjord kan afsløre fiskenes bevægelse og adfærd efter udsætningen.

På et møde med de lokale foreninger d. 12. marts blev det besluttet, at udsætningen af smolt kommer til at foregå over fem dage og nætter i løbet af april. Hver dag vil omkring 600 smolt blive sat ud hvoraf 12 bærer de akustiske transmittere. Halvdelen - ca. 300 smolt og 6 mærkede - vil blive udsat om morgenen kort efter solopgang, og den anden halvdel vil blive sat ud kort efter solnedgang.

Senderen er lagt ind og der lukkes med et sting.JPG Senderen bliver lagt ind i smolten, og der lukkes med et enkelt sting. Foto: Peter W. Henriksen

Ny viden om forskelle i adfærd, bevægelse og overlevelse
Efter udsætningen vil DTU Aqua overvåge de udsatte ørreders bevægelse og adfærd i Roskilde Fjord ved at indhente data fra lytteposter, der kan modtage signaler fra transmitterne i ørrederne. Transmitterne har batteri til ca. 4 måneder og fungerer dermed til august. Registreringerne fra lytteposterne kan bruges til at afsløre, hvorvidt adfærd, bevægelse og overlevelse er forskellig for de ørreder, der henholdsvis er sat ud om dagen og om natten.

Roskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK), DTU Aqua og Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord håber, at denne viden kan bidrage til optimering af udsætningsstrategi for smolt i danske farvande.