Følg med i vores arbejde for et bedre lystfiskeri

untitled-6912.jpg Danmarks Sportsfiskerforbunds arbejde for et bedre lystfiskeri består blandt andet i at sende høringssvar og klager om alt fra fangstbegrænsninger til havbrugenes forurening. Foto: Søren Astrup Jørgensen.

På Sportsfiskeren.dk kan du følge med i Danmarks Sportsfiskerforbunds arbejde for et bedre lystfiskeri. Vi arbejder for en bedre regulering af fiskeriet, færre spærringer i vandløb, mindre forurening og kampen mod havbrug. Med mere.

Høringssvar, klager og andre henvendelser til myndigheder og politikere er én af grundstenene i Danmarks Sportsfiskerforbunds arbejde for et bedre lystfiskeri. Vi sender årligt et stort antal høringssvar om blandt andet regulering af fiskeriet, forurening af vandmiljøet, regulering af vandløb og meget mere.

Desuden sender vi jævnligt klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for eksempel når kommunerne forsømmer deres opgave som tilsynsførende for kystnære havbrug.

Vi henvender os også til eksempelvis ministerier og styrelser for at fortælle om vores holdninger og visioner og for at bidrage til processer såsom regulering af skarv.

Vigtige resultater
Her på Sportsfiskeren.dk kan du følge med i arbejdet på siden Høringssvar og klager, hvor vi også udgiver afgørelser i de klagesager, vi engagerer os i. Eksempelvis sagen om to havbrug i Smålandsfarvandet ved Lolland, som resulterede i, at havbrugenes miljøgodkendelser blev annulleret af Miljø- og Fødevareklagenævnet på baggrund af klager fra blandt andre Danmarks Sportsfiskerforbund.

Sagen er et eksempel på de resultater, vi opnår i det daglige arbejde. Til gavn for fisk og vandmiljø og alle lystfiskere.

DSC_0043.JPG
På vegne af vores medlemmer arbejder vi for et bedre lystfiskeri i en rigere natur med flere vilde fisk. Foto: Kaare Manniche Ebert.