Hjælp med at registrere sæler i vandløb til Limfjorden

Billede af sæler. Fotograf Niels Vedel.jpg Tidligere blev den spættede sæl stort set kun observeret i saltvand, men de seneste år er sælerne i stort omfang begyndt at trække op overalt i de større jyske vandløb i jagten på føde. Det har vakt bekymring hos lystfiskerforeningerne. Foto: Niels Vedel

Hjælp med at registrere sæler i vandløb til Limfjorden og i Limfjorden. Miljøstyrelsen har brug for dine observationer, så de bedre kan komme med en løsning på det stigende antal sæler i Limfjorden og i vandløbene, som munder ud i fjorden.

I en pressemeddelelse den 4. juni skriver Limfjordsrådet, at borgere nu kan indrapportere sælobservationer i Limfjorden og dens vandløb. Limfjordsrådet har besluttet at give borgere mulighed for at indrapportere sælobservationer, fordi lyst-og fritidsfiskere har oplevet et stigende antal sæler i Limfjorden og i vandløb, som munder ud i Limfjorden.

Limfjordsrådet har derfor besluttet at stille en elektronisk tjeneste til rådighed for alle, der ønsker at indrapportere observationer af sæler i Limfjorden og dens vandløb. Tjenesten kan både bruges fra PC og mobiltelefon på www.limfjordsraadet.dk/projekter/saelobservationer

I de seneste år er antallet af klager fra lyst- og fritidsfiskere i Limfjordens opland over gener fra sæler vokset. Særligt er der beretninger om sæler, der vandrer ind i vandløbene, og her generer de fiskeriet. Ifølge lystfiskerne er dette et forholdsvis nyt fænomen, fortæller Limfjordsrådet.

I de seneste år er antallet af klager fra lyst- og fritidsfiskere i Limfjordens opland over gener fra sæler vokset. Særligt er der beretninger om sæler, der vandrer ind i vandløbene, og her generer de fiskeriet. Ifølge lystfiskerne er dette et forholdsvis nyt fænomen, fortæller Limfjordsrådet.

De indsamlede resultater vil blive behandlet af forskere fra Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet og vil indgå i et udredningsarbejde om gener på fiskeriet fra sæler, som Miljøstyrelsen har sat i værk.

Limfjordrådets formand Jens Lauritzen fortæller, at det glædeligt, at Limfjordsrådet nu i samarbejde med borgerne omkring Limfjorden aktivt kan bidrage til et bedre vidensgrundlag om sælerne i Limfjorden ved at fremskaffe fakta om det til Miljøstyrelsen.