Dialogmøde skal belyse sælproblemet i åerne

_D3_9166 kopi_web.jpg Foto: Jonas Høholt.

Miljøstyrelsen indbyder til dialogmøde om sæler i nord- og vestjyske åer. Danmarks Sportsfiskerforbund efterlyser viden om sæler i ferskvand og hører gerne fra sportsfiskerforeninger, der oplever problemer med sæler i fiskevandet.  

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Problemet med sæler i åerne skal undersøges. Den udmelding kom sidst i 2017 fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, der samtidigt lovede at arrangere et møde om sælproblemet. Nu har Miljøstyrelsen inviteret til et dialogmøde, som bliver afholdt i Holstebro den 26. februar 2018. Danmarks Sportsfiskerforbund er repræsenteret ved mødet sammen med en række andre aktører.
 
– Vi ser frem til at deltage i mødet, som forhåbentlig kan bidrage til at løse de udfordringer, sælerne fører med sig i flere nord- og vestjyske vandløb, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Dialog med sportsfiskere
Gennem 2017 har lystfiskere observeret, at et stigende antal sæler trækker op i nord- og vestjyske vandløb for at søge føde. Problemet er kendt i Karup Å, Simested Å, Lerkenfeld Å, Binderup Å, Lindenborg Å, Ryå, Skals Å, Fiskbæk Å, Jordbro Å og Trend Å, der alle har udløb i Limfjorden. Sælerne er også blevet set i Varde Å, Skjern Å og Storå.
 
– Det er ret nyt, at så mange sæler trækker op i åerne, hvor de påvirker fiskene og dermed også lystfiskeriet, siger Verner W. Hansen.
 
Ved mødet om sælproblemet er der planlagt et oplæg med to repræsentanter for sportsfiskerforeninger, som har observeret sæler i deres fiskevand. Carsten Keis Fomsgaard, formand for Karup Å-sammenslutningen, og Helge Jakobsen, formand for Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn, vil på mødet fortælle om deres oplevelser med sæler i Karup Å.
 
– Situationen er velkendt i flere af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger. Vi er i dialog med nogle af dem og hører meget gerne fra flere foreninger, som oplever, at sæler er et problem, siger Verner W. Hansen.

Efterlyser viden
Miljø- og fødevareministeren har taget initiativ til dialogmødet for at komme tættere på en løsning af sælproblemet. Danmarks Sportsfiskerforbund ser også gerne, at der bliver udarbejdet en handlingsplan, men det er afgørende, at den bliver til på baggrund af tilstrækkelig viden om problemet med sæler i vandløb.
 
– Der er begrænset viden om sælers ophold i vandløb og hvilke konsekvenser, det har for fiskebestandene. Der er derfor behov for, at hele problemstillingen bliver nærmere undersøgt, så vi får et solidt fagligt grundlag for, hvordan problemerne med sæler i vandløbene skal håndteres, siger Verner W. Hansen.
 
På dialogmødet kommer den videnskabelige indgangsvinkel fra forskningscentret DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) fra Århus Universitet. Desuden har Miljøstyrelsen inviteret Naturstyrelsen, lokale sportsfiskerforeninger, Limfjordsrådet og flere organisationer for fritidsfiskere sammen med fem midt- og vestjyske kommuner, Miljø- og Fødevareministeriets arbejdsgruppe om sæler og Fiskeripolitisk Kontor, der hører under Udenrigsministeriet.