Tusindvis af regnbueørreder undslipper havbruget Musholm

2017-12-11 10.47.08.jpeg Danmarks Sportsfiskerforbund opfordrer alle lystfiskere til at gribe stangen og indfange så mange regnbueørreder som muligt. Foto: Henning Pedersen.

20.000 regnbueørreder er undsluppet fra havbruget Musholm siden november måned i år. De gentagne udslip fra havbrug kan skade de vilde fiskebestande.

Havbrugsvirksomheden Musholm A/S bekræfter i dag, at der er undsluppet ca. 20.000 regnbueørreder fra havbrugets bure ved den vestsjællandske kyst. Det skriver havbrugsvirksomheden i en mail til Kalundborg Sportsfiskerforening efter en periode, hvor et stort antal regnbueørreder er blevet fanget i området af lyst- og fritidsfiskere. I begyndelsen af november måned oplyste Musholm A/S, at der var tale om et udslip på 50 regnbueørreder, men antallet blev den 8. december korrigeret til mellem 2.000 og 3.000 fisk. I dag erkender virksomheden, at det reelle antal ligger omkring 20.000 fisk. Det svarer til ca. 70 tons undslupne fisk.

– Hver gang der undslipper opdrætsfisk, er det en trussel mod vores vilde fiskebestande. Efter store udslip af regnbueørreder fristes flere til at sætte ulovlige garn, og der bliver uundgåeligt fanget et antal gydemodne vilde havørreder i disse garn, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

De lokale sportsfiskere har ved efterårets fiskeri efter moderfisk i de vestsjællandske åer observeret mange regnbueørreder. Tilstedeværelsen af de undslupne burfisk indebærer en reel risiko for de vilde ørreder og deres mulighed for at reproducere sig.

– Når burfiskene svømmer op i vandløb med sårbare, vilde ørredbestande, så er der en reel risiko for, at de forstyrrer vildfiskenes gydning og æder rognen, inden den bliver dækket af grus. Og når regnbueørrederne i løbet af få måneder selv skal gyde, roder de op i gydebankerne med risiko for, at den vilde og endnu ikke klækkede yngel dør, siger Verner W. Hansen.

De mange udslip dokumenterer, at det er helt uholdbart og alt for risikabelt at opdrætte fisk i åbne netbure i havet. Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder derfor for at få havbrugene på land i lukkede, recirkulerede anlæg.
– Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Gentagne udslip af burfisk
Det seneste udslip kommer efter gentagne udslip fra havbrug gennem årene. Et af de alvorlige udslip skete under stormen Bodil i 2013, hvor der samlet set undslap 650 tons regnbueørreder fra Musholm og fra andre danske havbrug. Og i 2016 undslap 80.000 regnbueørreder fra Snaptun Fisk Eksports havbrug ved Årø i Lillebælt, efter at havbruget var blevet påsejlet af et fragtskib.

– De mange udslip dokumenterer, at det er helt uholdbart og alt for risikabelt at opdrætte fisk i åbne netbure i havet. Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder derfor for at få havbrugene på land i lukkede, recirkulerede anlæg. På den måde kan man forhindre faunaforureningen med udslip af fremmede fisk til den danske natur samtidig med, at man har mulighed for at rense produktionsvandet i modsætning til de traditionelle havbrug, som sender urenset spildevand, foderrester, afføring, medicin og giftige kobberforbindelser direkte ud i havmiljøet, siger Verner W. Hansen.