Havbrug: Nye ansøgninger fordobler miljøbelastning

Færøsk_havbrug_web.jpg
Hos Miljøstyrelsen ligger der i øjeblikket 17 ansøgninger fra virksomheder, der vil etablere nye havbrug i de indre danske farvande. Det fremgår af en oversigt, som Søren Egge Rasmussen (EL) har fået oversendt som svar på et folketingsspørgsmål
Oversigten viser, at hvis alle ansøgere får en miljøgodkendelse, vil de nye havbrug tilsammen udlede dobbelt så mange forurenende næringsstoffer, som regeringen og forligspartierne tidligere har lagt op til i deres aftale om en vækstplan for akvakultur fra 30. juni 2016. Her er det blandt andet forudsat, at der i Kattegat findes et såkaldt miljømæssigt råderum til at give nye havbrug lov til at udlede 800 tons kvælstof og ca. 100 tons fosfor om året i forbindelse med fiskeproduktion.
 
Men de 17 ansøgninger om nye havbrugstilladelser repræsenterer tilsammen en mulig merudledning på det dobbelte, nemlig 1645 tons kvælstof og 197 tons fosfor. Det vil sige en langt større belastning af vandmiljøet end varslet i aftalen om vækstplanen for akvakultur.
 
– Påstanden om at der findes et såkaldt miljømæssigt råderum, der kan bruges til at etablere flere forurenende havbrug, er helt uden hold i virkeligheden. Såvel de danske kystvande som de indre danske havområder er i forvejen i dårlig økologisk tilstand. Så en merudledning af kvælstof og fosfor vil få store negative konsekvenser for vandmiljøet og vores vilde fiskebestande, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.
 
– De mange aktuelle havbrugsansøgninger viser, at de negative miljøkonsekvenser af regeringens havbrugsplaner kan blive meget omfattende, siger Verner W. Hansen.
 
 
Flere havområder end Kattegat
 
Store dele af de indre danske farvande kan blive berørt af regeringens planer om at udvide havbrugssektoren, for ansøgningerne om at starte nye havbrug er rettet mod lokaliteter i både Østersøen, Bælthavet og Kattegat.
 
– Hidtil har der i havbrugsdebatten været fokuseret mest på Djursland, hvor der i lokalbefolkningen er massive protester for at forhindre planerne om tre nye havbrug i Kattegat. Men der ligger altså 14 ansøgninger mere hos Miljøstyrelsen om havbrug ved andre danske kyster, som ikke har fået nær så meget opmærksomhed, bemærker Verner W. Hansen.
 
– Vi har i Danmarks Sportsfiskerforbund bebudet, at vi vil kæmpe mod havbrug fra bur til bur, og det her store antal ansøgninger viser, at vi får rigtig mange bure at kæmpe mod, siger Verner W. Hansen.
 
 

Læs også: