Tilsyn og kontrol med havbrug samles i Miljøstyrelsen

IMG 0332

Folketinget vedtog i går, at tilsyn og kontrol med alle 19 danske havbrug bliver samlet i Miljøstyrelsen. Indtil nu har administrationen af 12 af de 19 havbrug ellers været varetaget af forskellige kommuner. Den nye myndighedsstruktur er helt i tråd med Danmarks Sportsfiskerforbunds ønsker.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

Miljøminister Lea Wermelin (S) fik i går vedtaget lovforslag L56 B, der samler administrationen af alle 19 danske havbrug i Miljøstyrelsen. I fremtiden bliver det dermed Miljøstyrelsen, der udsteder miljøgodkendelser til havbrugene og fører tilsyn med disse godkendelser. Indtil nu har opgaven været delt mellem Miljøstyrelsen og 7 kommuner.

Miljøstyrelsen udsteder i forvejen placeringstilladelser til havbrugene, og dermed samles viden og kompetencer ét sted, samtidig med at ressourcerne bruges bedst muligt.

- Vi er meget tilfredse med, at administrationen af de danske havbrug nu samles under Miljøstyrelsen. Administrationen af havbrugssektoren har længe været præget af fejl og mangler i forhold til de nødvendige tilladelser samt store problemer i forhold til kontrol og tilsyn, siger Torben Kaas, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Den nye lovgivning ligger helt i tråd med de anbefalinger, Danmarks Sportsfiskerforbund afleverede til Miljøministeren tilbage i august 2019.

- Vi har længe haft et klart ønske om at få sikret en forenklet myndighedstruktur og dermed også en større faglighed og grundig behandling i forbindelse med med udarbejdelse af miljøgodkendelser og placeringstilladelser. Det er nu lykkedes – og Miljøministeren skal have stor ros for at have lyttet til vores forslag, slutter Torben Kaas.