DSF klager over havbrug i Lillebælt

Havbrug_1 web_2.jpg
To eksisterende havbrug i Lillebælt er blevet miljøgodkendt af henholdsvis Fredericia og Kolding kommune, selvom kommunerne ikke har gennemført en tilstrækkelig vurdering af havbrugenes påvirkning af miljøet. Danmarks Sportsfiskerforbund har derfor klaget over de to kommuners godkendelser.
 
Klagesagerne drejer sig om Børup Sande Havbrug i Fredericia Kommune og Flækøjet Havbrug i Kolding Kommune.
 
I begge sager klager Danmarks Sportsfiskerforbund over, at de pågældende havbrug uberettiget har fået kommunernes miljøgodkendelse og dermed har lov til at lede deres spildevand med næringsstoffer og affaldsstoffer direkte ud i havet til skade for fiske- og dyrelivet.
 
Kan skade naturbeskyttet havområde
Forbundet har oplistet flere forhold, som kommunerne ikke har taget højde for i deres tilladelser til havbrugene. Det gælder blandt andet, at begge havbrug potentielt vil være til skade for et bestemt naturbeskyttet havområde, Natura 2000-område nr. 112 i Lillebælt.
 
Flækøjet Havbrug er placeret inde i det naturbeskyttede område, mens Børup Sande Havbrug ligger uden for området. Alligevel er der en risiko for, at den fremherskende strøm vil kunne bringe miljøskadende affaldsstoffer fra Børup Sande Havbrug ind i det naturbeskyttede havområde, vurderer Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.
 
Læs havbrugsklagerne her:
 
Danmarks Sportsfiskerforbund siger nej tak til burfisk og åbne havbrug i de danske farvande. STØT OS I KAMPEN.
 
Læs også: