Dansk Folkeparti: Ingen nye havbrug, før risikoen for lakselus er afklaret

05_mange-lus_DSC0012.jpg

Efter tirsdagens eksperthøring i Miljø- og Fødevareudvalget kræver Pia Adelsteen (DF) en grundig afklaring af risikoen for lakselus i forbindelse med nye havbrug. Danmarks Sportsfiskerforbund er tilfredse med, at DF nu tager problemet alvorligt.

Lakselus kan blive en trussel mod vores vilde fiskebestande og særligt de danske havørreder, hvis regeringen gennemfører sine planer om nye havbrug i Kattegat. Det slog seniorforsker ved DTU Aqua, Anders Koed, endnu engang fast ved gårsdagens eksperthøring i Miljø- og Fødevareudvalget. Og det bekymrer miljøordfører og formand for Miljø- og Fødevareudvalget, Pia Adelsteen (DF).

– Vi havde en eksperthøring i går, hvor Anders Koed netop var med, og fortalte om problemet omkring lakselus, som er meget stort i Norge. Han fortalte samtidigt, at det har noget at gøre med saltindholdet i vandet. Jeg synes, det er et problem, vi i hvert fald skal have adresseret på en eller anden måde. For der er ingen af os, der er interesseret i, at vi lige pludselig laver et problem – hverken for havbrugene eller for de vilde fisk, sagde Pia Adelsteen tidligere i dag til P1 Morgen.

2 somrig sjøørret anders lamberg.jpeg

Derfor har Pia Adelsteen nu bedt Miljø- og Fødevareministeriet komme med en oversigt over de eksisterende havbrug.

– Vi skal have set på det (red., lakselusproblematikken). Efter høringen i går, har jeg bedt ministeriet komme med en oversigt – altså et kort over, hvor de eksisterende 19 havbrug, som vi trods alt har i de danske farvande, er placeret. Det har jeg bedt om, fordi vi simpelthen er nød til at skabe et overblik. Når der på nuværende tidspunkt ikke er et problem med lakselus, så er der ingen grund til at give lov til at have havbrug, der måske gør, at vi får det problem. Eftersom det har noget at gøre med saltindholdet i vandet, så er det jo også et spørgsmål om, hvor man så eventuelt kan placere dem. Nu vil jeg i hvert fald vide, hvor de eksisterende 19 havbrug vi har, de ligger, fortalte Pia Adelsteen til P1 Morgen.

Og til spørgsmålet om, hvorvidt Pia Adelsteen lige nu og her er klar til at stemme for lovforslaget, er svaret klart:

– Nej, ikke før vi har fået afklaret, hvordan det her ser ud. Det er jo også et af formålene, nu hvor man laver sådan en eksperthøring – det er jo for at blive klogere. Noget af det vi blev klogere på i går var, at der kan være et problem, at der er en risiko omkring det her – og det synes jeg vi skal se på. Vi skal i hvert fald på en eller anden måde i den lovgivning, der kommer, have adresseret det problem, der kan være omkring lakselus, påpegede Pia Adelsteen i P1 Morgen.

FinstadAtlanticSalmonLice1.jpg

Formand i Danmarks Sportsfiskerforbund, Verner W. Hansen, er glad for, at de gentagende advarsler angående lakselus nu ser ud til at slå igennem.

– Det er meget positivt, at Pia Adelsteen tager hele problemstillingen med lakselus alvorligt, og at hun nu vil have problemstillingen yderligere afklaret. Den risikovurdering, som DHI i sin kortlægning af placeringsmuligheder for nye havbrug i Kattegat, og som bygger på, at der først er risiko for lakselus ved en saltholdighed på 23 promille i 90 pct. af tiden, er fagligt set helt uholdbar. Hvis disse kriterier lægges til grund, spiller man simpelthen hasard med vores vilde havørredbestande. Der er i stedet behov for, at der nu laves en meget mere grundlæggende risikoanalyse, der er solidt fagligt og forskningsmæssigt funderet, vedrørende risikoen for infektion og spredning af lakselus ved placering af flere havbrug i Kattegat, siger Verner W. Hansen.

Du kan høre hele interviewet med Pia Adelsteen i P1 Morgen her.

Danmarks Sportsfiskerforbund siger nej tak til burfisk og åbne havbrug i de danske farvande. Støt os i kampen.

Foto: Anders Lamberg, m.fl.