Laksesæson 2024: Kvoter, regler og forventninger ved Varde Å

Lars1 Lars Ager har et godt tag på premierelaksen, men hvis der kommer yderligere regn op mod premieren, må han nok blive på land i år.

Den 16. april er der premiere ved de lakseførende åer i Syd- og Vestjylland. Her giver vi et overblik over kvoter og regler ved Varde Å og får et bud på fiskeriet ved premieren.

Nu er der ikke længe til, at det igen går løs ved de syd- og vestjyske vandløb, der har en laksebestand. Premieren finder sted den 16. april, hvor mange forventningsfulde lystfiskere møder op ude ved åerne. Hvis du vil gøre dig forhåbninger om at kunne hjembringe en stor, blank laks, gælder det nemlig om at være på pletten, inden første del af kvoten er fisket op.

Fiskeristyrelsen udsender bekendtgørelser, der fastlægger nogle ufravigelige regler for fiskeriet, men derudover kan de enkelte sammenslutninger og foreninger fastsætte yderligere regler, så det gælder om at holde sig godt orienteret.

Her får du en gennemgang af kvoterne og de væsentligste dele af regelsættet ved Varde Å i 2024. 

Kvoterne ved Varde Å i 2024
Kvoterne fastsættes af Fiskeristyrelsen efter biologisk rådgivning fra DTU Aqua, og de fastsætter, hvor mange laks der må hjemtages fra vandløbet. Når kvoten er opbrugt, må der fortsat fiskes, frem til næste kvote åbnes, eller til sæsonen slutter, men fiskene skal så genudsættes så skånsomt som muligt.

Kvoterne er opdelt i en kvote for store laks over 73 cm og en kvote for mindre laks på maksimalt 73 cm.

Kvoten for de store laks er i alt på 80 laks, men den er opdelt i to portioner. Det betyder, at der frigives 40 laks den 16. april og 40 laks den 16. juni.

Det primære laksevand ved Varde Å er opdelt i 5 zoner. Fra sæsonstart må der hjemtages store laks fra alle zoner, indtil 90 % af kvoten er hjemtaget. Derefter må de sidste 10 % kun hjemtages fra zone 3,4 og 5. Du kan finde oplysninger om zoneopdelingen her.

Der er desuden en kvote på 5 laks på B-vandet, som er den del af åen, der betegnes som ikke-primært laksevand. Du kan se opdelingen mellem primært og ikke-primært laksevand her.

Kvoter for de mindre laks er på 95 stk. Den er ikke opdelt, men gælder for hele sæsonen.

Fisker du ved åen, har du pligt til at holde dig orienteret om status på kvoterne. Den finder du her på hjemmesiden for Varde Å Sammenslutningen og hos Varde Sportsfiskerforening.

Her finder du information
Du finder det samlede regelsæt på hjemmesiden for Varde Å Sammenslutningen. Her finder du også status på kvoterne og information om eventuel lukning på grund af høj vandtemperatur.

 

Tjek også Varde Sportsfiskerforenings hjemmeside. Her finder du blandt andet et godt bud på, hvad du skal vide, inden du kaster snøren ud den 16. april.

 

Oplysninger om medlemskab og salg af døgnkort finder du her.

Reduktion i forhold til 2023
I 2023 faldt antallet af lystfiskerfangede laks i Varde Å med 41 % og dermed til det laveste niveau siden 2015. Bestanden er blandt andet under pres på grund af den store skarvkoloni, der har etableret sig ved Filsø. På baggrund heraf er kvoterne for Varde Å reduceret fra i alt 230 laks i 2023 til i alt 180 laks i 2024. Det sker for at beskytte bestanden, og du kan læse om de biologiske begrundelser for reduktionen her.

Fangstbegrænsninger
Der må kun hjemtages én laks pr. person/sæson, og kun når kvoten er åben.

Indrapportering
Alle fangster af laks og havørred skal indrapporteres på sammenslutningens hjemmeside inden kl. 24 på fangstdagen. 

Krogregler
Der må højst være én krog på linen. Krogen må være en enkelt-, dobbelt- eller trekrog. Den skal være uden eller med helt nedklemte modhager.

Ved agnfiskeri må der kun anvendes enkeltkrog uden modhage. Der er ikke længere krav om, at det skal være en cirkelkrog.

Regler for naturlig agn
Fiskeri med rejer og rogn er forbudt.

Lukning ved høj vandtemperatur
Hvis der måles en vandtemperatur i åen over 18 grader, og der ikke er udsigt til umiddelbart temperaturfald, bliver der lukket for fiskeriet. Hold dig orienteret på sammenslutningens hjemmeside.

IMG 2125
Der er pres på parkeringspladserne ved Varde Å i premieredagene.

Som kåde køer, der kommer på græs
Steen Thomsen, der er formand for Varde Sportsfiskerforening, ser frem til en premiere med mange ivrige folk ved åen.

– Efter vinterpausen er de jo som en flok kåde køer, der endelig bliver lukket ud på græs, men hvis vi får endnu mere regn, kan der godt blive problemer med fremkommeligheden ved åen, og så håber jeg, at folk vil tænke sig godt om og både passe på sig selv og tænke på, hvordan de parkerer, fortæller han og fortsætter:

– Vi kommer til at gå tæt i premieredagene, og det gælder om at væbne sig med tålmodighed og vise respekt for hinanden, men det plejer også at fungere.

– Vi oplevede jo en nedgang i laksefangsterne sidste år på 40 %, så nedgangen i kvoterne på 20 % må vel siges at være helt fair. Hvad denne sæson kommer til at bringe, er meget svært at sige, og med den megen nedbør her op mod premieren, kan laksene have fordelt sig godt i åen. Normalt bliver de fleste premierelaks fanget på Zone 2, mens det set over hele sæsonen er Zone 1, der giver de fleste fisk, slutter Steen Thomsen.