Laksesæson 2024: Kvoter, regler og forventninger ved Skjern Å

Michael BH Michael Beck-Hansen, der selv har et godt tag på laksene i Skjern Å, tror på en god premiere og forventer, at der er mange laks trukket op i åen.

Den 16. april er der premiere ved de lakseførende åer i Syd- og Vestjylland. Her giver vi et overblik over kvoter og regler ved Skjern Å og får et bud på fiskeriet i den kommende sæson.

Nu er der ikke længe til, at det igen går løs ved de syd- og vestjyske vandløb, der har en laksebestand. Premieren finder sted den 16. april, hvor der sjældent er langt mellem de forventningsfulde lystfiskere ude ved åerne. Det gælder nemlig om at være på pletten, hvis du vil gøre dig forhåbninger om at kunne hjembringe en stor blank laks, inden første del af kvoten er fisket op.

Fiskeristyrelsen udsender bekendtgørelser, der fastlægger nogle ufravigelige regler for fiskeriet, men derudover kan de enkelte sammenslutninger og foreninger fastsætte yderligere regler, så det gælder om at holde sig godt orienteret.

Her får du en gennemgang af kvoterne og de væsentligste dele af regelsættet ved Skjern Å i 2024. 

Kvoterne ved Skjern Å i 2024
Kvoterne fastsættes af Fiskeristyrelsen efter biologisk rådgivning fra DTU Aqua, og de fastsætter, hvor mange laks der må hjemtages fra vandløbet. Når kvoten er opbrugt, må der fortsat fiskes, frem til næste kvote åbnes, eller til sæsonen slutter, men fiskene skal så genudsættes så skånsomt som muligt.

Kvoterne er opdelt i en kvote for store laks over 73 cm og en kvote for mindre laks på maksimalt 73 cm.

Kvoten for de store laks er i alt på 160 laks, men den er opdelt i tre portioner, som frigives således:

16. april: 49 laks
16. juni: 49 laks
16. august: 48 laks

De resterende 15 laks fordeles med 5 laks opstrøms Tarp Bro i Skjern Å, 5 laks opstrøms jernbanen i Vorgod Å og 5 laks opstrøms Vester Ringvej i Omme Å.

Endelig er der en kvote på 5 laks på B-vandet, som er den del af åen, der ikke betegnes som primært laksevand. Du kan se opdelingen mellem primært og ikke-primært laksevand her.

Kvoter for de mindre laks er på 215 stk. Den er ikke opdelt, men gælder for hele sæsonen.

Fisker du ved åen, har du pligt til at holde dig orienteret om status på kvoterne. Den finder du her på Skjern Å-Sammenslutningens hjemmeside. 
 
Reduktion i forhold til 2023
Efter en længere årrække med en støt stigning i bestandsstørrelsen, kom der et brat fald i lystfiskernes fangster i 2023, og en bestandsundersøgelse viste et tilsvarende fald. På baggrund heraf er kvoterne for Skjern Å reduceret fra i alt 500 laks i 2023 til i alt 380 laks i 2024. Det sker for at beskytte bestanden, og du kan læse om de biologiske begrundelser for reduktionen her.

Her finder du information
Du finder det samlede regelsæt på Skjern Å Sammenslutningens hjemmeside. Her finder du også status på kvoterne og information om eventuel lukning på grund af høj vandtemperatur.

 

Er du ved åen, kan du med fordel lægge vejen forbi Laksens Hus og blive opdateret på situationen ved åen. Tjek også gerne Riverfisher.dk for tips til fiskeriet.

Fangstbegrænsninger
Der må kun hjemtages én laks pr. person/sæson, og kun når kvoten er åben.

Der må maksimalt fanges to laks pr. døgn og 15 laks pr. sæson.

Indrapportering
Alle fangster af laks og havørred skal indrapporteres på sammenslutningens hjemmeside inden kl. 24 på fangstdagen.

Krogregler
Der må højst være én krog på linen. Krogen må være en enkelt-, dobbelt- eller trekrog. Den skal være uden eller med helt nedklemte modhager. Dobbeltkroge og trekroge må maksimalt have et kroggab på 7 mm. Enkeltkroge må maksimalt have et kroggab på 10 mm.

Ved agnfiskeri må der kun anvendes enkeltkrog uden modhage. Der er ikke længere krav om, at det skal være en cirkelkrog.

Regler for naturlig agn
Fiskeri med rejer og rogn er forbudt.
Når en lystfisker har fanget én laks eller én havørred, hjemtaget eller genudsat, (nedgængere undtaget), må denne person ikke praktisere fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof resten af sæsonen.

Lukning ved høj vandtemperatur
Hvis der måles en vandtemperatur i åen over 18 grader, bliver der lukket for fiskeriet. Hold dig orienteret på sammenslutningens hjemmeside.

Havørredfredning
Havørreden er fredet i hele Skjern Å-systemet.

Skjern Å Kontingentet
Ud over gyldigt fiskekort og det obligatoriske statstegn skal du have betalt det særlige Skjern Å-Kontingent, for at du må fiske i åen. Kontingentet koster 250 kr. og kan købes her.

Pengene fra kontingentet går til fiske- og vandplejearbejde i hele å-systemet.

IMG 2668 (4)
Skal du fiske i Skjern Å, skal du huske at betale det obligatoriske Lakse-kontingent. Pengene går til fiske- og vandplejearbejdet i hele å-systemet.

Tror på en god sæsonstart
Michael Beck-Hansen, der er formand for Skjern Å Sammenslutningen, ser frem til premieredagen med store forventninger.

– Folk, der har været meget ved åen – som for eksempel dem, der har reguleret skarv – har set mange laks. Vi fik ikke de samme meldinger sidste år, så min fornemmelse er klart, at der er mange laks i åen. Med den vandføring, der har været, er de godt fordelt, så der skal nok blive fanget mange laks opstrøms Borris og helt op til Arnborg, forudser han.

– Kvoterne er reduceret ud fra et forsigtighedsprincip, og det har vi forståelse for, men jeg tror nu, at en del af nedgangen sidste sæson skyldes et efterår med meget vand i åen. Der blev ikke fisket meget i de sidste måneder, og der var også meget vand ved bestandsundersøgelsen, så det var svært at finde og fange laksene, fortæller Michael Beck-Hansen og afslutter:

– Jeg tror virkelig, vi får en super premiere med fangst af nogle af de helt store laks, der trækker op først på sæsonen. Og så ser jeg frem til en hyggelig dag sammen med en masse fiskesultne kammerater.