Laksesæson 2024: Kvoter, regler og forventninger ved Ribe Å

IMG 0408(1) Der vil være mange håbefulde lystfiskere ude ved åen, lige fra solen står op den 16. april.

Den 16. april er der premiere ved de lakseførende åer i Syd- og Vestjylland. Her giver vi et overblik over kvoter og regler ved Ribe Å og får et bud på fiskeriet ved premieren.

Nu er der ikke længe til, at det igen går løs ved de syd- og vestjyske vandløb, der har en laksebestand. Premieren finder sted den 16. april, hvor mange forventningsfulde lystfiskere møder op ude ved åerne. Hvis du vil gøre dig forhåbninger om at kunne hjembringe en stor, blank laks, gælder det nemlig om at være på pletten, inden første del af kvoten er fisket op.

Fiskeristyrelsen udsender bekendtgørelser, der fastlægger nogle ufravigelige regler for fiskeriet, men derudover kan de enkelte sammenslutninger og foreninger fastsætte yderligere regler, så det gælder om at holde sig godt orienteret.

Her får du en gennemgang af kvoterne og de væsentligste dele af regelsættet ved Ribe Å i 2024. 

Kvoterne ved Ribe Å i 2024
Kvoterne fastsættes af Fiskeristyrelsen efter biologisk rådgivning fra DTU Aqua, og de fastsætter, hvor mange laks der må hjemtages fra vandløbet. Når kvoten er opbrugt, må der fortsat fiskes, frem til næste kvote åbnes, eller til sæsonen slutter, men fiskene skal så genudsættes så skånsomt som muligt.

Kvoterne er opdelt i en kvote for store laks over 73 cm og en kvote for mindre laks på maksimalt 73 cm.

Kvoten for de store laks er i alt på 70 laks, men den er opdelt i to portioner, der frigives henholdsvis 16. april og 16. juni.

Der er desuden en kvote på 5 laks på B-vandet, som er den del af åen, der betegnes som ikke-primært laksevand. Du kan se opdelingen mellem primært og ikke-primært laksevand her

Kvoter for de mindre laks er på 95 stk. Den er ikke opdelt, men gælder for hele sæsonen.

Kvoten for hele Ribe Å fordeles på de enkelte foreninger, konsortier og lodsejere, der er medlemmer af samarbejdsudvalget. Fordelingen kan ses på samarbejdsudvalgets hjemmeside.

Fisker du ved åen, har du pligt til at holde dig orienteret om status på kvoterne. Den finder du her på hjemmesiden for Samarbejdsudvalget for Ribe Å-systemet.

Her finder du information
Du finder det samlede regelsæt på hjemmesiden for Samarbejdsudvalget for Ribe Å-systemet. Her finder du også status på kvoterne og information om eventuel lukning på grund af høj vandtemperatur.

 

Der sælges dagkort til Gelså Sammenslutningens fiskevand. Læs mere her.

 

Tjek også mulighederne hos Sønderjysk Sportsfiskerforening her.

Reduktion i forhold til 2023
I 2023 faldt antallet af lystfiskerfangede laks i Ribe Å til det laveste niveau siden 2014. Udsætningerne af laks ophørte i 2023, da andelen af vildlaks udgjorde 87 % af fangsterne, så bestandens størrelse afhænger nu af den naturlige produktion.  På baggrund heraf er kvoterne for Ribe Å reduceret fra i alt 200 laks i 2023 til i alt 170 laks i 2024. Det sker for at beskytte bestanden, og du kan læse om de biologiske begrundelser for reduktionen her.

Fangstbegrænsninger
Der må kun hjemtages én laks pr. person/sæson, og kun når kvoten er åben.

Indrapportering
Alle fangster af laks og havørred skal indrapporteres på sammenslutningens hjemmeside inden kl. 24 på fangstdagen.

Krogregler
Der må højst være én krog på linen. Krogen må være en enkelt-, dobbelt- eller trekrog. Den skal være uden eller med helt nedklemte modhager.

Ved agnfiskeri må der kun anvendes enkeltkrog uden modhage. Der er ikke længere krav om, at det skal være en cirkelkrog.

Regler for naturlig agn
Fiskeri med rejer og rogn er forbudt.

Lukning ved høj vandtemperatur
Hvis der måles en vandtemperatur i åen over 18 grader, og der ikke er udsigt til umiddelbart temperaturfald, bliver der lukket for fiskeriet. Hold dig orienteret på sammenslutningens hjemmeside.

Knald på fra starten
Emil Appel, der er formand for Ribe Sportsfiskerforening, ser frem mod en premiere, hvor der er knald på lige fra starten.

– Jeg tør godt love, at det kommer til at starte med bulder og brag, for vi har kun 10 store laks til hjemtagning på foreningens fiskevand den 16. april, og den kvote var allerede opfisket den første dag, fortæller Emil Appel og fortsætter:

– Høj vandføring frem mod premieren havde sidste år fået laksene godt fordelt i hele systemet, og det samme er sikkert tilfældet i år, så personligt overvejer jeg da at starte fiskeriet længere oppe i å-systemet på Gelså Sammenslutningens fiskevand.

Lige nu er der meget vand i åen, og det betyder, at laksene har de optimale forhold til at passere opstemningerne i Ribe by. Det betyder dog også, at færdslen langs åen kan blive udfordrende, hvis ikke det holder nogenlunde tørt frem til premieredagen.

– Det er selvfølgelig ærgerligt for lystfiskerne, at kvoten er blevet reduceret i år, men fair for fiskenes skyld. Det er klart første prioritet, at vi skal passe på bestanden, slutter Emil Appel.