Nu starter halvårsfredningerne på kysten

DSCF5712 De halvårlige fredninger gælder fra den 16. september til og med den 15. marts. Foto: Christian Flinker.

Fra og med lørdag den 16. september 2023 træder de halvårlige fredninger ved de mindre å-udløb i kraft. Fredningsbælterne på kysterne skal sikre, at havørrederne får en større chance for at trække op i de små vandløb, når de om nogle måneder skal gyde.

Der er i løbet af de senere år kommet en del nye fredningsbælter til, som du skal have styr på, når du fisker fra kysten. Det gælder især nye halvårlige fredningsbælter ved mindre vandløb, hvor bestandsundersøgelser har vist, at der sker gydning.

Reglerne er beskrevet i en række bekendtgørelser, og de tages løbende op til revision. I forbindelse med revisionen bliver der ofte tilføjet nye halvårlige fredningsbælter, mens der sjældent er ændringer ved de helårlige fredningsbælter ved de store vandløb.

IMG 2932 På Fangstjournalens app kan du se, hvor der er fredningsbælter.

Fire nye bekendtgørelser
Indenfor de senere år er fire bekendtgørelserne blevet revideret. Du kan læse Sportsfiskerens gennemgang af ændringerne her:

Bekendtgørelserne for Sjælland og Øerne

Bekendtgørelsen for Fyn og omliggende øer, inklusive Langeland og Ærø.

Bekendtgørelsen for Als og Flensborg Fjord.

500 meter som hovedregel
Ved de fleste åudløb må der ikke fiskes tættere på mundingen end 500 meter. Det gælder både langs kysten og ude i havet. Men vær opmærksom på de steder, hvor der er særlige regler, for der er fredningsbælterne ofte større end de 500 meter.

Særlige regler på Bornholm
Ligesom resten af landet træder halvårsfredningerne også i kraft den 16. september på Bornholm, men fra samme dag gælder der også en anden regel på klippeøen. I perioden fra 16. september til og med 29. februar er farvede havørreder nemlig fredede og skal genudsættes. Læs mere her

Ærø2 På Ære får opgangsørrederne nogen gange en hjælpende hånd fra de lokale lystfiskere, så der er adgang til vandløbet.

Har stor betydning
De halvårlige fredningsbælter findes ofte ved helt små vandløb, hvor man måske kan være i tvivl, om de faktisk har en betydning.

På Ærø kom der tre nye fredningsbælter ved revisionen i 2020, og her er Carsten Schytter, der er formand for Ærø Sportsfiskerforening, ikke i tvivl om deres betydning.

– Opgangen i de små vandløb er meget afhængig af nedbøren. For et par år siden, hvor der var faldet meget regn, talte vi 30 gydegravninger på en strækning på bare én kilometer i et af de små vandløb på sydsiden af øen, og foråret efter kunne vi se store stimer af smolt på vej ud i havet, fortæller Carsten Schytter.

Han fortæller også, at folk fra foreningen nogle gange er ud med skovle og river for at holde udløbene frie, men kommer der en god gang efterårsregn, klarer naturen det selv.

Her finder du alle fredningsbælterne
Fiskepleje.dk har lavet et digitalt kort, hvor alle fredningsbælter og særfredninger er angivet. Her kan du klikke de enkelte fredninger og få nærmere oplysninger om fredningsperioden. Du finder kortet her.

Bruger du app’en Fangstjournalen fra DTU-Aqua bliver du oplyst om nærliggende fredningsbælter, hvis du opretter en ny fangstrapport ved starten af fisketuren.
Hvis du vælger Viden og derefter Fredningsbælter, kan du se dem på et kort.

Det samme gælder app’en fra FishinginDenmark. Her skal man vælge Udforsk og desuden sikre sig at Fredningsbælter er tilvalgt under Lag.