Nye fredningsbælter ved Flensborg Fjord og på Als

Img 1954 (1) Fisker du på kysten på Als og ved Flensborg Fjord, skal du være opmærksom på de nye fredningsbælter ved flere små vandløb.

Der er kommet en ny bekendtgørelse om fredningsbælter ved Flensborg Fjord og på Als. Den gamle var helt tilbage fra 1992, og da flere mindre vandløb i dag har fået en ørredbestand, er der fastsat en række nye fredningsbælter ved kysterne.

Redigeret 3/7 2023 med oplysninger om fredning ved Kruså.

De bekendtgørelser, der fastlægger fredningsbælterne ude ved kysten, bliver med mellemrum opdateret, så de afspejler de ændringer, der er sket i ørredbestandene. Hvis bestandsundersøgelser har vist, at et vandløb har fået en ørredbestand, vil det i de fleste tilfælde betyde, at der fastlægges et hel- eller halvårligt fredningsbælte ved udmundingen.

Senest er bekendtgørelsen for Flensborg Fjord og Als blevet ændret, og da den tidligere var helt tilbage fra 1992, er der kommet en del ændringer, som vi gennemgår her.

Find oplysninger her
Du finder den nye bekendtgørelse her. Den træder i kraft den 1. juli 2023.

 

Fishing in Denmarks app kan du se alle fredningsbælter på kort.

 

Bruger du Fangstjournalen fra DTU Aqua, bliver du orienteret om fredningsbælter, når du opretter en ny fisketur.

 

Begge steder er de nye fredningsbælter dog ikke lagt ind endnu, men kommer, når reglerne træder i kraft.

Få ændringer ved helårsfredningerne
I den nye bekendtgørelse er der ni vandløb, der har et fredningsbælte, der gælder hele året. Krambæk var også tidligere med på listen, men den har fremover kun halvårsfredning.

Kruså havde tidligere kun et 300 meter fredningsbælte, men det er nu udvidet til 500 meter. Bemærk, at der efter tysk lovgivning gælder et fredningsbælte på 600 meter på den tyske side af grænsen.

For alle vandløbene gælder, at der er et fredningsbælte, der omfatter vandområdet i en afstand af 500 meter fra vandløbets udløb.

Mange nye halvårsfredninger
Der er konstateret nye ørredbestande i mange af de små vandløb i området, og det betyder, at en række nye vandløb har fået et fredningsbælte, der gælder et halvt år.

Det drejer sig om:

  • Vadbæk

  • Osbæk

  • Helleved Møllebæk

  • Vandløb ved Fredskov

  • Humbæk

  • Markbæk

  • Nejs Møllebæk

  • Skovbæk

  • Blansbæk

  • Krambæk (som tidligere havde helårsfredning)

Fladbæk havde også tidligere halvårsfredning, men den er ikke længere med på listen.

For alle vandløbene gælder, at der er et fredningsbælte, der omfatter vandområdet i en afstand af 500 meter fra vandløbets udløb.

To måneder mere
I den tidligere bekendtgørelse var fredningsbælterne ved de mindre vandløb gældende fra 16. september til og med 15. januar. Det er i den nye bekendtgørelse ændret, så fredningen nu gælder til og med 15. marts – i lighed med, hvad der gælder de fleste steder i landet.

Udvidede fredningsbælter
Der gælder fortsat udvidede fredningsbælter ved Stolbro Bæk og ved Kettinge Nor. Her er der ingen ændringer.