Fangstjournalen: Nu kan du følge med i fangsterne af hornfisk og makrel

Makrel Isefjorden På Fangstbarometeret kan du nu se, hvor der er indrapporteret fangster af makrel og hornfisk i løbet af den seneste uge.

Skal du på fisketur efter hornfisk og makrel, er der nu hjælp at hente. I den nyeste version af app’en Fangstjournalen finder du nemlig fangstbarometre, der viser, hvor der er blevet indrapporteret fangst af de to arter.

DTU Aqua står bag app’en Fangstjournalen, hvor du som lystfisker kan indrapportere dine fangster. Det giver dig en mulighed for at få overblik over dine egne fangster og samtidig se statistikker, der viser det data for alle lystfiskere, der bruger app’en.

For nogle arter, hvor fiskeriet er meget sæsonbetonet, har DTU Aqua valgt at lave et særligt fangstbarometer, der viser, hvor der er indrapporteret fangster indenfor den seneste uge. Det gælder lige nu for hornfisk og makrel.

Hjælp til selvhjælp
Bruger du Fangstjournalen, kan du få overblik over dine egne fangster, men du hjælper samtidig forskerne med vigtige data.

– Fangstjournalen er helt sikker en hjælp til selvhjælp for den enkelte lystfisker, men som forskere er de mange indrapporteringer også med til at give os data til vores videnskabelige arbejde, fortæller Christian Skov, der er lektor på DTU Aqua.

– Vi håber derfor, at mange vil bruge app’en og ikke mindst i forhold til Fangstbarometrene, for deres værdi hænger selvfølgelig sammen med, hvor mange der indrapporterer, slutter han.

Her finder du barometrene
For at finde Fangstbarometrene skal du vælge menupunktet ”Viden” i bundet af skærmbilledet på startsiden. Derefter vælger du ”Fangstbarometre”.

Du kan nu klikke dig ind på arterne og se en kurve, der viser, hvordan fangsterne fordeler sig hen over sæsonen for perioden fra 2016 til 2022, og samtidig er der søjler, der viser de aktuelle fangster i 2023.

Klikker du på for eksempel ”Makrel her og nu”, får du vist et Danmarkskort, hvor fangster for den seneste uge er markeret.

Håber at mange indberetter fangster
Når du bruger Fangstjournalen, er udgangspunktet, at din indberetning er en del af en anonym statistik, så hvis de ikke laver ændringer, vil dine data indgå i barometrene, men uden at du bliver nævnt ved navn.

Vælger du i stedet ”Offentlig”, kan du lægge billede op og blive nævnt med navn. Fangsten vil stadig være en del af barometeret. Vælger du derimod ”Hemmelig”, vil den ikke indgå.

Christian Skov håber på mange indberetninger og opfordrer til, at du ikke vælger at gøre din fangst hemmelig, da værdien af Fangstbarometrene hænger nøje sammen med, hvor mange fangster, som brugerne bidrager med.

Du kan læse mere om Fangstjournalen her.