Pladsguide: Fem hotte pladser i den sydlige del af Roskilde Fjord

Vigen (1) Vigen ved Møllekrog er en fin vinterplads.

Den sydlige del af Roskilde Fjord er et utroligt varieret farvand med lavvandede vige, dybe huller, strømrender og stenede strækninger, der alle kan give gode fisk, hvis du rammer den rigtige dag. Her hjælper fiskeguiden Jonas Kærlin med fem hotte pladser, hvor du kan starte din jagt på fjordens havørreder.

Den sydlige del af Roskilde Fjord fra Jyllinge og ned til Roskilde og Lejre er et særdeles varieret farvand med mange forskellige kysttyper. Det giver naturligvis mange muligheder, men af samme grund kan det være svært at vælge det rette sted under de givne forhold på dagen.

Jonas Kærlin, der er certificeret fiskeguide, bor i dag i København, men kommer oprindeligt fra Jyllinge, og den sydlige del af Roskilde Fjord har ofte været mål for hans kystture. Her hjælper han med tips til fem pladser, hvor du kan starte dit fiskeri i fjorden.

Sådan fisker Jonas i fjorden

Jonas Kærlin er certificeret fiskeguide og tilknyttet Fishing Zealand. Han fisker næsten udelukkende med spin. Vinter og forår sidder der gerne et kobberfarvet blink for enden af linen, mens han foretrækker et sølvfarvet den øvrige del af året.

 

Om vinteren fisker han især på pladser med lavt vand og mudderbund og med så langsom indspinning, at han til tider sidder fast i bunden. I løbet af forårsmånederne flytter han mod lidt dybere vand med ålegræs- og blæretangsbælter, hvor han fisker hurtigere og med mange spinstop.

 

Jonas fisker ikke meget i fjorden om sommeren, men når det sker, opsøger han pladser med strøm og gerne tidligt om morgenen. Ud på efteråret leder han efter trækkende fisk, og søger mod pladser, hvor de skal passere, og i takt med at det bliver koldere, søger han mod lavere vand og nedsætter indspinningshastigheden.

 

Uanset plads og årstid anbefaler Jonas, at du fisker hurtigt og opsøgende. Finder du ikke fisk, så skift plads. Selv når han ofte rundt på 4-5 forskellige pladser på en heldagstur.

 

Østskoven
Følg vejen ned til det lille færgested og parker i vejsiden. Du kan fiske både nord og syd for færgestedet, hvor du kaster ud mod strømrenden og det dybe vand. Der kan være meget strøm på stedet, og pladsen egner sig godt til fiskeri efter trækkende fisk om efteråret. I slutningen af april og begyndelsen af maj trækker der store mængder af hornfisk igennem her.

Hvis du i stedet går gennem skoven mod syd, kommer du ned til en fin pynt, hvor du enten kan kaste mod øst ud i strømmen eller kaste mod syd og sydvest, hvor du fisker hen over en varieret bund med ålegræs og blæretang. Det er en fin plads om foråret og vinteren, og du kan fortsætte fiskeriet mod vest, hvor du finder lavere vand.

Møllekrog
I bunden af vigen ved Møllekrog er der et lille udløb fra Selsø. Her er ikke fredning, og den ferske tilførsel af vand fra søen kan tiltrække fisk om vinteren.

Du kan fiske fra vestsiden af vigen, hvor du vader over lavt vand uden for rørskovsbæltet og kaster ud mod dybere vand midt i vigen. Men du kan også vælge at følge vejen over på østsiden af vigen og fiske ned mod Skrivernæbbet, hvor et rev strækker sig sydpå ud i fjorden. Her vil du have gode chancer vinter og forår.

Salvadparken
Du kan parkere, lige hvor Hove Å har sit udløb i fjorden, og herfra skal du starte med at gå mod syd, så du kommer ud af fredningsbæltet.

Når du kommer ud, hvor kysten drejer og går ret mod syd, har du en fin strækning på lidt over én kilometer, inden kysten drejer mod øst ind mod fredningen ved Maglemose Ås udløb. Du kan vade langs en kant omkring 10 meter fra land og fiske strækningen af. Fiskeriet et bedst forår og efterår, men med mange farvede fisk sidst på efteråret.

Fra pynten syd for Østskov har du et flot vue over Sydbredningen.
Fra pynten syd for Østskov har du et flot vue over Sydbredningen.

Kattinge Vig
Du skal ud at gå en lille tur, før du når pladserne i Kattinge Vig. Du kan enten parkere ved Kattingeværket og så gå de 500 meter mod nordøst, til du er ude af fredningsbæltet, eller du kan parkere her og gå ned gennem skoven.

Området er varieret med muslingebanker, ålegræsbælter, sten og blæretang. Dybden er varierende, og ude i selve Kattinge Vig er der meget dybe områder. I efteråret er der mange ørreder, der er på gydetræk mod åudløbet ved Kattingeværket, mens vigen om vinteren kan være opholdssted for flokke af overvejende mindre blankfisk.

Veddelev og Sønderø
Fra havnen i Veddelev kan du fiske sydover ud for campingpladsen og ned mod pynten ved Sønderø. Her fisker du ud over ålegræsbælter, hvor fiskene kan trække langs kanten ind til sandbunden. Det gælder derfor om at fiske aktivt og opsøgende for at finde fiskene. Ud for Sønderø er der dybere partier med varieret bund, inden du kommer til den lavvandede vig østpå mod Roskilde.

Du kan enten parkere ved Veddelev Havn eller lige inden campingpladsen.

Dsc 0234 (1) Jonas Kærlin fisker hurtigt og opsøgende hen over strækningerne og skifter plads, hvis der ikke sker noget.

Reglerne i den sydlige del af fjorden
I Roskilde Fjord syd for Jyllinge skal du være opmærksom på, at der er helårsfredningsbælter ved Hove Å, Maglemose Å, Gedebækrenden, Kornerup Å, Helligrenden og Gevninge Å.

I området må du maksimalt hjemtage tre ørreder pr. dag.

Trolling/dørgefiskeri er ikke tilladt i området.

Roskilde Kommune har lavet en folder, der både viser fiskepladser og fredningsbælter. Du finder den her.