10 hotte kystpladser på Møn

IMG 2352 Busene på østsiden af Møn er kendetegnet af de store sten, der markerer revene. Fisken her tog fluen hårdt på strækket mellem de mange rev. Foto: Nikolaj Martins.

I den sydvestlige del af Østersøen ligger havørred-mekkaet Møn, der byder på smuk natur og hotte havørredpladser som perler på en snor. Her får du Kristoffer Ebdahl Rasmussens 10 bedste kystpladser på Møn. 

IMG 4449 Møns Klint er et fantastisk syn, som giver havørredfiskeriet en ekstra dimension.

Artiklen er tidligere bragt i Sportsfiskeren 4, 2022.

Rygterne fra de sidste par dage tegner et billede af, at Møn har kastet nogle fine fisk af sig. På parkeringspladsen ikke så langt fra den udvalgte fiskeplads bliver rygsækken solidt pakket, og vandringen nordover begynder.

Kort efter stiger Møns Klint op i baggrunden, og alt lyd forsvinder undtagen bølgernes skvulpen og lyden fra stenene, jeg betræder.

De næste tre-fire timer bliver uden nogen form for kontakt til omverdenen grundet den dårlige dækning og med et formål om at fordybe sig i fiskepladsen, naturen og jagten efter havørreden.

Møn er fantastisk, og ligeså er dens havørredfiskeri. Her får du mit bud på 10 af øens mest spændende kystpladser.

OM KRISTOFFER EBDAHL RASMUSSEN

Kristoffer Ebdahl Rasmussen er 30 år gammel og har fisket, siden han kunne gå. Han har fisket på kysten efter havørreder i over 12 år, hvoraf de sidste 10 år i høj grad er brugt langs Stevns unikke kyst.

Til daglig som arbejder Kristoffer som business development manager, og ved siden af driver han sin egen virksomhed, som leverer indhold til forskellige platforme inden for fiskeri.

Du kan se billeder fra Kristoffers mange fisketure på Instagram-profilen @Seatroutdenmark.

1. NORDFELD
På den nordlige side af Møn støder man på en af Møns mest kendte fiskepladser. Den er bedst kendt for sine meget fine badekar, som er præget af varieret bund med store sten, ålegræs, blæretang, og i østlig retning er der flere fine stenrev, der ofte holder på fisk. Pladsen er en god helårsplads, men specielt i efterår, forår og vinter kan pladsen være giftig. Pladsen er ekstra spændende morgen og aften, og her har pladsen gennem tiderne kastet mange fine fisk af sig. Den fisker godt i sydlige og sydvestlige vind.

TIPS TIL PLADSEN
• Sørg altid for at vade forsigtigt, så du ikke skræmmer fiskene, de kan jage meget tæt på land.

• Pladsen fisker i mange former for vindforhold. Oftest vil østenvind ødelægge fiskeriet på pladsen, og i hård østenvind vil kalk fra klinten umuliggøre fiskeriet helt, fordi vandet bliver helt uklart. • Undervurder aldrig en tidlig sommermorgen i badekarrene.

2. POMLERENDE
Hvert år leverer Pomlerende flere fine fisk, som er en af de sidste pladser, inden man bevæger sig ud på det store Møns Klint. Pladsens bundforhold har mere eller mindre det hele. Fra dybt vand tæt under land til store sten, ålegræs, badekar og muslingerev. Bevæger man sig østover, vil man støde på mere barske forhold med dybt vand under land og store rullesten, som kan være svære at vade i. På vej mod klinten finder man små pynter, som fungerer som hotspots, og disse steder kan man fokusere sit fiskeri. Her kan man med fordel bevæge sig ud og fiske i vifteform og efterfølgende gå ind på land og gå videre til næste pynt. Dette er specielt en god taktik, hvis man ikke har meget erfaringen med at vade på mellemstore, glatte sten.

TIPS TIL PLADSEN
• Kommer vinden fra nordøst eller øst, kan vandet oftest godt være kalket til og derfor ikke fiskbart.

• En vadestav kan være en fordel, da de store rullesten kan være svære at vade i.

• Pladsen fisker godt i vinde fra vestlig og nordvestlig retning.

MLH00980
Fisker man i østlig retning fra Pomlerende, støder man på de små rev, hvor store sten dominerer. Her gælder det om at holde tungen lige i munden, når fisken skal landes, da stenene kan være ekstremt glatte.
Skærmbillede 2024 01 02 Kl. 14.07.05 Blandt lystfiskere er Møn kendt for sit gode havørredfiskeri og smukke natur, men hos den brede befolkning er øen nok mest kendt for Møns Klint, som rejser sig 128 meter over havet.

3. STORE KLINT / GEOCENTERET
Denne plads er en af Møns mest kendte pladser, da den er placeret i midten af selve Møns Klint. Det er muligt at parkere ved Geocenteret, og derfra skal man bevæge sig ned ad de 497 trin, som fører direkte ned til et sandt havørred- paradis. Idet du kommer ned ad trappen, vil du støde på et stort rev, som gennem tiden har kastet mange store fisk af sig. Denne plads fisker godt hele året rundt, men kan være helt magisk i de lyse sommernætter, hvor havørreder kommer ind for at jage tobis tæt under land.

TIPS TIL PLADSEN
• Husk, at du skal tilbage op ad de 497 trin på hjemvejen. Den tur kan trække tænder ud.

• Pladsen kan sagtens fiskes med flue, da fiskene kommer tæt på land – specielt i de første og sidste timer af dagen.

• Der er i perioder mange personer i det smukke område - både almindelige gæster, men også lysfiskere – så man skal ikke forvente at have pladsen for sig selv.

4. MØNS KLINT FYR
Møns Klint Fyr kan være en speciel plads at affiske og kan ved første øjekast virke uoverskuelig. Bundforholdene er præget af store sten, store dybdeforskelle og plateauer, som gør, at man skal være opmærksom, når man vadefisker. Pladsen kræver en del besøg for at lære bunden og dybdeforskellene at kende. Gør man det, vil man blive belønnet. Vælger man at fiske i nordlig retning, vil klinten rejse sig i baggrunden, og her ændrer bundforholdene sig til pynter og rev, som alle giver mening at affiske.

TIPS TIL PLADSEN
• Vær opmærksom, når du vadefisker. Der kan være enormt store dybdeforskelle.

• Kommer vinden fra øst eller nordøst, er pladsen oftest ufiskbar, fordi vandet kan være helt hvidt på grund af ler fra klinten.

• Pladsen fisker godt hele året rundt.

0Y4A0628

5. BUSENE
Busene er en helt speciel plads og byder på unikke bundforhold. Pladsen er præget af de fem store rev, som ligger på række, og som domineres af mange store sten, hvor strømmen trækker igennem. På revene kan man bevæge sig langt ud for at fiske, men man skal være opmærksom på dybdeforskellene, som er imellem de store sten på revet og på siderne af revet. På nogle af revene er det muligt at komme langt ud, og her kan man opleve følelsen af, at man står midt i Østersøen. Troen på, at der er en stor fisk, som kan tage blinket eller fluen, er til stede i hvert kast her. Man skal aldrig glemme at fiske mellem revene, selvom det ved første øjekast ikke altid kan virke lige så spændende. Det er faktisk oftest her fiskene bliver fanget.

TIPS TIL PLADSEN
• Husk altid at fiske mellem revene på vej til det næste rev.

• Er man ikke vant til at bevæge sig på store sten og rev, kan en vadestav virkelig være til gavn.

• Det kan hjælpe at besøge pladsen i ekstremt lavvande, så man kan se revene nemmere og hertil lære dem bedre at kende. 

6. RÅBYLILLE STRAND
Dette er et spot med masser af plads, og man kan fiske en lang sammenhængende strækning. Pladsen kan byde på store stimer af havørreder, som jager ind over de lavvandede partier, små rev og pynter. Besøger man pladsen i lavvande, vil man opdage, at man flere steder kan gå igennem badekarrene og vadefiske på plateauer langt fra land. Oftest er det dog ikke nødvendigt, da fiskene kommer helt tæt på land i de varierende bundforhold. Pladsen byder også på små rev og spidser, som skal have lidt ekstra tid og kærlighed, da de tit kan fungere som en magnet for jagende havørreder.

TIPS TIL PLADSEN
• Fisk pladsen i lavvande, eller observer andre fiskere, når de bevæger sig ud på plateauerne.

• Pladsen ligger i Hjelm Bugt, og med vind fra syd kan man desværre opleve en del drivende ålegræs.

• Udforsk pladen, da den strækker sig over et stort areal. Her vil du finde mange fede hotspots.

IMG 8225
Mellem Busene og Geocenteret kan man opleve Møn fra sin smukkeste side i de tidlige morgentimer. Foto: Nikolaj Martins.

FIND BØLGERNE
Det bedste fiskeri kan opleves i perioder, hvor vandet enten er ved at grumse til, hvilket oftest er forhold med bølger og gang i vandet, eller efter en østenvind, hvor vandet er ved at klare op igen. 


LAVT SALTHOLD OMKRING MØN
Det helt specielle og unikke ved Møn og Østersøen sydøst for Møn er vandets lave saltindhold. Koldt og saltholdig vand er en meget dårlig cocktail for havørrederne, der derfor søger mod det mindre saltholdige vand i denne del af Østersøen. Derfor kan vinterfiskeriet være rigtigt godt langs Møns kyster.

PAS PÅ KLINTEN!
Husk, altid at færdes med respekt langs klinten og altid så tæt på vandet som muligt. Hold aldrig pitstop under klinten som læ eller andet, da der hvert år sker store klintskred. Specielt om vinteren efter en frostperiode. Så hold altid et ekstra øje med, hvor du vælger at holde et hvil.

7. HJELMNAKKE
Hjelmnakke er placeret i Hjelm Bugt. Pladsen er en af Møns fineste havørredpladser med god varieret bund. Pladsen byder både på badekar, leopardbund og rev. Bevæger man sig nordover vil man fiske over dybe partier præget af stenet bund og ålegræs. Her kan man virkelig finde godt fiskeri, hvis man er nysgerrig og opsøgende. Sørg for at få fisket noget vand af, indtil du finder stimerne af fisk. Nogle steder er det ligesom ved andre pladser på Møn muligt at bevæge sig langt ud på store plateauer. Husk dog altid at få fisket dem af, før man bevæger sig derud, da fiskene tit er at finde her.

TIPS TIL PLADSEN
• Pak en solid rygsæk, og fisk nordover. Pladsen er stor nok til mange timers fiskeri og belønner ofte den ihærdige med godt fiskeri.

• Lige nedenfor parkeringen er et badekar, som man altid ved normal til høj vandstand bør affiske grundigt.

• Ved sydlige vind kan der være en del drivende ålegræs – også dagene efter.

8. FANEFJORD SKOV
Fanefjord Skov byder på et af Møns lækreste og fineste rev. Der er et enormt rev, som kan fiskes særdeles effektivt med både spin og flue. Her kan man opleve god strøm – selv helt inde ved begyndelsen af revet. Det er præget af store sten, og det er oftest på siderne af dem, at fiskene jager. Bevæger man sig i sydlig retning fra parkeringspladsen, vil man støde på små spidser/rev, vil man støde på små spidser og rev med dybere vand i mellem, hvor ørrederne kan findes i de varme måneder. Specielt under morgen- og aftenfiskeriet. Husk, at der i nordlig retning er en halvårlig fredning grundet Rydsbæk Å.

TIPS TIL PLADSEN
• Brug altid lidt ekstra tid på revet, og giv det eventuelt et skud mere efter en pause.

• Pladsen er placeret i Hjelm Bugt, og efter sydlige vinde kan pladsen være præget af drivende ålegræs.

• Pladsen fisker godt i lavvande.

MVIMG 20210312 115157
En fin blankfisk fra Fanefjord Skov, som tog blinket lige på kanten af revet kun få meter fra stangspidsen. Foto: Troels Holstein Kaa.

9. HÅRBØLLE PYNT
Hårbølle Pynt er en lidt atypisk fiskeplads på Møn. Pladsen ligger i Grønsund, som er det smalle farvand mellem Falster og Møn. Her vil man ofte opleve en meget stærk strøm, da vandet ved vandskifte bliver presset igennem her. På pladsen fisker man ud over meget dybt vand og til tider stærk strøm, hvilket kan være opskriften på store havørreder, som jager hjælpeløse byttedyr. Inden for kastevidde vil det være muligt at fiske over 10-15 meter dybt vand, og en typisk bifangst vil være sild fra de store sildestimer, der befinder sig på det dybere vand.

TIPS TIL PLADSEN
• Tjek, hvornår der er vandskifte, og planlæg dit fisker efter det.

• Spin vil til tider være en fordel på denne plads, da man kan nå helt ud på det meget dybe vand.

IMG 2236 Dronning Alexandrines Bro – også kaldet Mønbroen – er en fin fiskeplads, som her viser sig fra sin bedste side i solnedgangen.

10. MØNBROEN
Har man ikke noget imod at have trafikken i baggrunden, så er Mønbroen en enormt smuk fiskeplads i aftentimerne. Her har man udsigt til Mønbroen og samtidig en smuk solnedgang på skyfrie dage. I nordlig retning fra broen fisker man i fjordlignende forhold, og bevæger man sig ud på spidserne, vil man kunne fiske ud over dybt vand, hvor der ofte vil være meget strøm. Denne plads er undervurderet, og tit kan man fiske denne plads for sig selv. De lavvandede partier i både nordlig og sydlig retning fra broen kan være holdesteder for havørrederne.

TIPS TIL PLADSEN
• Fisk pladsen om aftenen, og nyd solnedgangen på skyfri dage.

• Ved østlige vinde er mange af pladserne på Møn ikke fiskbare. Det gælder ikke denne plads!