Pladsguide: Fem fine pladser i Roskilde Fjord

DSC 0158 I den nordlige del af Roskilde Fjord skal man typisk vade et godt stykke ud for at finde ålegræsbælterne eller skrænterne til dybt vand.

Mangler du pladser i Roskilde Fjord? Så fortvivl ej. Her får du fem pladser i den nordlige del af Roskilde Fjord, hvor du både finder lange, lavvandede stræk med store ålegræsbælter og dybe strømrender med stejle skrænter og kraftig tidevandsstrøm.

I den nordlige del af Roskilde Fjord fra Frederikssund til udløbet i Isefjord bliver der alt overvejende fisket på øst- og nordsiden, mens de færreste forsøger sig på vestsiden ud for Nordskoven i Hornsherred. Ikke fordi, der er dårligere her, men de besværlige adgangsforhold begrænser tilstrømningen.

Mange pladser ved fjorden kræver, at man skal vade et godt stykke ud for at komme ud til de ålegræsbælter eller skrænter, hvor man finder havørrederne. Her kan man til gengæld ofte finde god plads og – med lidt held – rigtig godt fiskeri.

Hvide Klint
Ved Hvide Klint lige syd for stålværket i Frederiksværk er der adgang til en 5 km lang ensartet kyststrækning ned mod Dyrnæsrenden. Du kan parkere her.

Du skal vade knap 300 meter ud gennem lavt vand, og så kommer du til et ålegræsbælte, som du kan fiske henover. Strækket er temmelig ensartet, og fiskene kan være over det hele, så affisk bevægeligt og opsøgende.

IMGP0618 Overgangen mellem sandbund og ålegræsset ses tydeligt fra skrænten ved Hvide Klint.
IMGP3891 Fra maj og hen over sommeren er der masser af hornfisk i hele fjorden.
IMGP6467 Havørrederne trækker ofte i flok langs ålegræsset.

Dyrnæsrenden
Midt mellem Frederikssund og Frederiksværk snævrer fjorden ind ved Dyrnæsrenden. Selve den dybe rende er kun ca. 150 meter bred. Der er til gengæld 15 meter dybt, og der løber en kraftig tidevandsstrøm igennem.

Du kan fiske langs skrænterne, men for at komme helt derud, skal du vade 600 meter fra parkeringspladsen, så husk at få blink- og/eller flueæsken med.

Kulhusrenden
Længere nordpå, hvor Roskilde Fjord møder Isefjord, finder du Kulhusrenden, der også er en strømrende med kraftig tidevandsstrøm og dybder op til 17 meter.
Nogle steder kan du gå helt ud til skrænten og stå og fiske i knædybt vand. Her kan der være et rigtig fint havørredfiskeri, men især om efteråret kan drivende tang og ålegræs være et problem.

Parkér ved det lille færgeleje ved Sølager og gå først østpå langs land 1 km mod Grønnesse Skov. Her vader du så ud, og efter 500 meter står du ude ved skrænten, hvor det dybe vand begynder.

Du kan med fordel tage en balje med, så du kan lægge taske og jakke fra dig. Så skal du nemlig ikke helt ind til land, når du har et presserende ærinde. Det gælder selvfølgelig også ved Dyrnæsrenden.

2015 10 03 08.54.05 De store skibe kommer tæt på, når man står helt ude ved selve strømrenden.
IMGP7244 Tag en balje med. Det kan spare en lang tur ind til land og retur.
P7150023 I sommermånederne huserer makrellerne i Kulhusrenden.

Fredningsbælter
Der findes et stort samlet fredningsbælte i et område, der dækker udløbene fra Havelse Å og Græse Å. Det afgrænses af en linje fra Myrbjerg-pynten lidt syd for Dyrnæsrenden til Topsøe-pynten ved Frederikssund.

 

Se kort i bilag 1 i bekendtgørelsen her.

Frederikssund
Ved Frederikssund snævrer fjorden også ind, og der går en god tidevandstrøm gennem broen over fjorden.
Parkér her eller nede ved broen.

Også her skal du vade 100-150 meter ud, før du kommer til ålegræsbælterne. Fiske ud over den mørke bund og fisk bevægeligt og opsøgende, for fiskene kan være over hele strækket. Længst nordpå skal du være opmærksom på det udvidede fredningsbælte ved Græse Å og Havelse Å.

Træk på lokale erfaringer
Som medlem af en lokal forening kan du trække på den erfaring, de lokale lystfiskere ligger inde med.

Læs om medlemskab af Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening her.

 

Foreningen har også en aktiv vandplejegruppe, der står for udsætninger og vandplejearbejde i bl.a. Havelse Å og Græse Å. Du kan følge den på Facebook.

Hanehoved
Du kan parkere her ved lystbådehavnen i Frederiksværk. Følg kysten vestpå ca. 400 meter, hvorefter du vader de ca. 200 meter ud, til du kommer til overgangen mellem sandbund og ålegræsbælter. Affisk vestover ud mod Ellingebugten.

Pladsen ligger tæt på udløbet af Arresø Kanal, hvor der hvert år mundingsudsættes 4.500 stk. smolt. Da ørrederne ikke har gydemuligheder i kanalen, er der ikke fredningsbælte på stedet.

DSC 0182 Ved Frederikssund fiskes langs kanten til ålegræsbælterne.
IMGP3615 Ved Hanehoved fisker du med stålværket og Hvide Klint i baggrunden.
2015 05 07 12.44.10 Ved Dyrnæs snævrer den dybe del af fjorden ind til en smal strømrende.