Halvårsfredningerne på kysten slutter nu

IMG 1975 Du kan nu fiske flere steder på kysten som her på Østfalster, hvor flere halvårsfredninger ophører den 16. marts.

Den 16. marts må du igen fiske de steder på kysten, hvor der er halvårlige fredningsbælter. Det er typisk på steder, hvor mindre vandløb har deres udløb i fjorde eller på den åbne kyst. Det giver flere fiskemuligheder, men også flere slanke nedfaldsørreder på krogen.

Ved vandløbenes udmunding i havet er der almindeligvis et fredningsbælte. Ved større vandløb gælder fredningen hele året, mens de mindre almindeligvis har et fredningsbælte, hvor du ikke må fiske i perioden fra den 16. september til og med den 15. marts.

Vil du orientere dig om de enkelte fredningsbælter, kan du finde dem på Fishing in Denmarks oversigt over fiskepladser. Du kan også orientere dig på mobilen ude ved kysten ved at bruge bruge app’en FishinginDenmark eller app’en Fangstjournalen fra DTU Aqua.

Pas på nedfaldsfiskene
En del af de fisk, der bliver fanget i det tidlige forår, har i løbet af vinteren været på gydning i vandløbene. Vi kalder dem nedfaldsfisk eller nedgængere, og du vil ofte finde dem i netop de områder, hvor fredningen nu ophæves.

Oven på vinterens anstrengende gydning har nedfaldsfiskene en begrænset kulinarisk værdi, omend de i lovmæssig forstand er lovligt bytte.

– Spiseværdien af en nedfaldsfisk kan på ingen måde sammenlignes med en blankfisk. Dertil har den mistet en for stor del af sit fedtindhold, og dens kød kan, hvis den er helt udmagret, minde meget om kødet fra en mørksej. Men det er jo ikke så skidt, og vi er mange, der spiser mørksej med stor fornøjelse, fortæller Kaare Manniche Ebert, der er biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund. Han fortsætter:

– Moralen er, at det er ok at tage en nedfaldsfisk uden for fredningstiden og spise den. Dels er det lovligt, og dels har den jo bidraget til artens overlevelse. Men hvis man ønsker at give et værdifuldt bidrag til, at der kan fanges flere store havørreder langs kysterne og i åen, så er det en rigtig god idé at genudsætte den slanke nedfaldsfisk nænsomt.

Sund fornuft
Kaare Manniche giver et eksempel på, hvad genudsætningen af nedfaldsfisk betyder.

– Når havørreden har overlevet gydningen i ferskvand og er tilbage i havet, hvor den tager føde til sig, så er der meget stor sandsynlighed for, at den også overlever frem til næste gydning. Den magre nedfaldshavørred på 60 cm og 1,8 kg, som du fanger i marts, vil seks måneder senere være 75 cm lang og veje cirka 5 kg. En transformation fra en tynd pind til en drømmefisk på ½ år! Det er derfor andet end god karma at genudsætte de slanke – det er sund fornuft, slutter han.