Tag på naturvandring i 21 mulige naturnationalparker

Shutterstock 1527125432 Kopi Snart får du mulighed for at komme med på naturvandring i de 21 statslige naturområder, der kan blive til de næste op mod 10 naturnationalparker. Foto: Shutterstock.

21 udvalgte områder har mulighed for at blive til naturnationalparker, og du har nu chancen for at komme med på naturvandring for at opleve dem og komme med dine inputs.

DSCF3364

Hans E. Nielsen, Næstformand

Danmarks Sportsfiskerforbund

De første fem naturnationalparker er allerede valgt og kommer til at ligge i Fussingø, Gribskov, Stråsø, Tranum og Almindingen.

Men der mangler stadigvæk at blive udvalgt op i mod 10 mere på landkortet. Derfor har borgere, foreninger og kommuner frem til september været med til at komme med knap 200 forslag til mulige naturnationalparker. De mange forslag er nu skåret ned til 21 potentielle placeringer, som efter naturvandringerne har mulighed for at blive til op i mod 10 nye naturnationalparker.

Kort Over Mulige Placeringer
Foto: Miljøministeriet/Naturstyrelsen

Forbundet er en del af Interessentarbejdsgruppen

Naturstyrelsen har gennemgået de knap 200 forslag, og ud fra en række faglige kriterier er forslagene blevet til en bruttoliste på 23 forslag. Efter dialog og input fra andre ministerier, kommunerne og de to nationale arbejdsgrupper for hhv. forskere og interessenter har Miljøministeriet truffet beslutning om en opdateret bruttoliste med 21 potentielle placeringer.

Danmarks Sportsfiskerforbund sidder med i Interessentarbejdsgruppen sammen med en række andre organisationer som blandt andet Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Jægerforbund.

Tag med på naturvandring
Alle borgere og interessenter er velkomne på naturvandringerne, som kommer til at foregå i uge 44, 45 og 46.

Danmarks Sportsfiskerforbunds næstformand og medlem af Interessentgruppen, der er kommet med kommentarer og inputs til de udvalgte naturområder, Hans E. Nielsen, opfordrer alle interesserede lystfiskere til at deltage på vandringerne rundt om i landet.

– Naturvandringerne er en vigtig mulighed for de lokale lystfiskere, naturinteresserede og ikke mindst foreninger, fordi de udover at se de nye områder, kan stille spørgsmål, komme med konstruktive ideer eller endda lufte deres bekymringer. På den måde kan de være med til at præge det videre forløb med at skære listen af 21 naturområder ned til maksimum 10 nye naturnationalparker, siger Hans E. Nielsen og fortsætter:

– Især områderne Kompedal plantage, som indeholder Vallerbæk og Haller Å, der er sideløb til Karup Å og Nørlund Plantage og Harrild Hede, der indeholder Holtum Å, der er sideløb til Skjern Å og Søhøjlandet er spændende set med fiskebriller, slutter han.

Se de udvalgte områder her og læs mere om, hvor og hvordan du deltager på naturvandringerne.