Nyt forslag: Gør Gudenåen til naturnationalpark

Naturnationalpark Gudernes Aa Foto: Søren Astrup Jørgensen.

Gudenåen under Tange Sø er national naturarv. På bunden af søen ligger Danmarks eneste flod og et for Danmark helt unikke stykke natur. Miljøminister Lea Wermelin bør derfor udpege Naturnationalpark Gudernes Å som en af de kommende naturnationalparker.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

Tangeværket og Tange Sø har i 100 år fungeret som en prop i Gudenåen til skade for den natur, der knytter sig til hele Gudenå-systemet. Efter mange års debat om søens fremtid og utallige forslag til passage ved Tangeværket, skal der nu endelig findes en løsning, da Danmark overfor EU er forpligtet til at skabe fri passage i Gudenåen.

Danmarks Sportsfiskerforbund peger på en tømning af søen og en reetablering af Gudenåen i sit oprindelige forløb på bunden af Tange Sø. For Gudenåen rummer netop her et ualmindeligt stort naturpotentiale, og et for Danmark stykke unik natur: En brusende elv med vilde fisk og en floddal med potentiale for et rigt dyre- og planteliv.

Derfor opfordrer Torben Kaas, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund, nu miljøminister Lea Wermelin til at udpege strækningen af Gudenåen mellem Ans og Tange til naturnationalpark.

- Det er helt oplagt, at vi med de 15 kommende naturnationalparker, der er på tegnebrættet, også har fokus på livet under vandspejlet og den enestående biodiversitet, som findes dér. Og her skiller Gudenåen under Tange Sø sig i særlig grad ud. Den 12 kilometer lange strækning mellem Tange og Ans byder på det største fald i hele Gudenåsystemet og det vil derfor være muligt at genskabe en brusende flod med et mylder af fisk, insekter, fugle og planter, hvoraf mange er sjældne og truede arter, siger Torben Kaas.

Tak for lån
Før Tangeværket blev etableret i 1921, var Gudenåen hjem for orkideer, oddere, vandnymfer, slørvinger, kronvildt og en lang række fuglearter. Gudenålaksen kunne vandre frit op i åen, men uddøde som bekendt efter værkets etablering. Flod- og havlampretter, ål, ørreder og karpefisk fandtes også i stort antal, men er i dag også pressede på grund af spærringen ved Tange.

Værket blev etableret for at sikre elforsyning til Midtjylland, og med etableringen fulgte en 80-årig vandindvindings- og produktionstilladelse. Den er altså for længst udløbet, og det er derfor på tide endeligt at sige tak for lån af vandet, mener Torben Kaas.

- Vi har ikke længere brug for den smule strøm, der produceres i kraftværksturbinerne, koncessionen er udløbet, for længst, og vi har uendeligt meget mere brug for sammenhængende natur, end vi har for en kraftværkssø og en dæmning. Tiden er inde til at sige tak for lån af vandet gennem 100 år – nu skal vi give vandet tilbage til naturen.

Men som det allerede er bekendt, er mange lokale borgere imod forslaget om at tømme Tange Sø.

National naturarv
Har man gennem de seneste 30 år fulgt debatten om Tange Sø og Gudenåen ved man, at især de lokale brogere omkring søen er stærkt imod en tømning af søen. Det er især tabet af rekreative muligheder, der bekymrer borgerne fra Ans og Tange.

Men ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund er Gudenåen et nationalt anliggende – og en reetablering af åen vil ikke være et dårligt alternativ, snarere tværtimod.

- Tange Sø er både køn og byder på gode muligheder for sejlads, roning og badning, men en reetableret Gudenå og en naturnationalpark mellem Tange og Ans vil vitterligt byde på mange af de samme kvaliteter som søen har – og flere til. Set fra både et rekreativt perspektiv og med tanke på den natur og biodiversitet området vil kunne byde på, har Gudenåen her altså alle de kvaliteter, der skal til for at gøre det til en naturnationalpark. Og jeg er overbevist om, at lokalbefolkningen på sigt vil tage godt imod den. Gudenåen er national naturarv på lige fod med Vadehavet, Møns Klint og Rubjerg Knude, slutter Torben Kaas.

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds henvendelse til miljøminister Lea Wermelin her.

Læs det aktuelle temanummer om Gudenåen i Sportsfiskeren her.