Sportsfiskerforbundet: Garnfri søer i naturnationalparkerne

Img 3283 1 (1) Foto: Michael Bech.

Danmarks Sportsfiskerforbund slår et slag for garnfri søer i et høringssvar, der handler om forvaltningen af naturen i de nye naturnationalparker. Forbundet appellerer også til, at de lokale lystforeninger altid skal inddrages i forvaltningen af fiskeriet med henblik på at sikre et bæredygtigt lystfiskeri.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Når naturen i de kommende naturnationalparker skal forvaltes, vil der være behov for en række ændringer i den gældende lovgivning for at kunne styrke naturen og biodiversiteten. Danmarks Sportsfiskerforbund bakker i sit høringssvar op om formålet med etableringen af naturnationalparkerne,og slår samtidig et slag for en mere bæredygtig forvaltning af fiskeriet i vandløb og søer.

Ikke-bæredygtigt fiskeri i søerne
Forbundet skriver, at involvering af foreningerne vil være yderst vigtig, idet de i langt højere grad end den gældende lovgivning sikrer en bæredygtig forvaltning:

”Bæredygtigheden i lystfiskeriet sikres som nævnt i høj grad af foreningernes tilgang til fiskeriet – og ikke nødvendigvis det lovkompleks, der regulerer fiskeriet. Det gælder i særdeleshed i forhold til fiskeriet i søerne. Reguleringen af fiskeriet i søerne er baseret på en lovgivning, der ikke er blevet opdateret i mange år. På trods af at søerne i Danmark generelt er relativt små og med bestande af rovfisk, der let kan nedfiskes, er der reelt intet i lovgivningen, der forebygger mod overfiskeri. Det betyder for eksempel, at der i ti af årets måneder i princippet kan fiskes med et ubegrænset antal garn og ruser, som ovenikøbet kan placeres, så de spærrer for fiskenes frie vandring.”

Danmarks Sportsfiskerfrobunds konkrete forslag

Danmarks Sportsfiskerforbund giver også sit bud på, hvordan de gerne vil have, at fiskeriet i søerne skal finde sted – både i de nye naturnationalparker og generelt i hele landet:

• Forbundet foreslår, at muligheden for at fiske med garn samt retten til at sælge fisk fra søerne ikke skal være mulig. Det vil sidestille reglerne med dem, der gælder i vandløbene.

• Der skal indføres begrænsninger i det antal fisk – defineret fra art til art – som skal kunne hjemtages per dag per fisker. Formålet er at forebygge mod overfiskeri, der påvirker søens fiskesammensætning negativt samt sikre en fair fordeling af fangsterne.

• Begrænsningerne skal gælde alle relevante arter – også fiskearter, som i dag hverken har fredningstid eller mindstemål som for eksempel karpe, aborre, suder og brasen.

• Alle fiskearter, som kan fiskes med ruse eller stang og snøre, skal have en fredningstid i gydeperioden og – hvis det er relevant – et mindstemål.

Læs hele høringssvaret her

Salg af fisk fra søerne er problematisk
Forbundet mener, at de gældende regler i forhold til mulighederne for at sælge fisk fra søerne er problematisk:

”Lodsejerne kan desuden problemfrit få adgang til at sælge deres fangster – i modsætning til lodsejere med fiskeret i vandløbene og fritidsfiskeriet i saltvand, hvor der er et omsætningsforbud. Ydermere kan ejeren af et fiskevand uden videre udleje retten til at fiske erhvervsmæssigt. Det betyder, at erhvervsfiskere inden for lovens rammer – men imod alle principper om en bæredygtig forvaltning – kan leje sig ind i en sø i en periode og fiske stort set ureguleret. Erhvervsfiskerne fanger de mest værdifulde arter som gedde, aborre og sandart. Fiskeriet er ikke reguleret med kvoter eller andre begrænsninger end fredningstid og mindstemål, som på ingen måde sikrer mod overfiskeri. Dette ikke-bæredygtige garnfiskeri er til stor gene for søens balance mellem rovfisk og fredfisk, ligesom det kan ødelægge muligheden for, at andre former for fiskeri kan dyrkes.”

Garnfri Søer
For at sætte fokus på problemet med garnfiskeri på vores søer har Danmarks Sportsfiskerforbund lanceret kampagnen Garnfri Søer.

I den forbindelse har Forbundet lanceret en T-shirt med budskabet »Garnfri Søer«. Overskuddet fra salget går til arbejdet for at ændre lovgivningen. Vi har brug for din støtte!