Søg tilskud til meningsfulde fællesskaber i din forening

Sportsfiskeriets Hus Arkiv.

Frem til den 1. oktober kan din forening søge støtte hos Friluftsrådet til projekter, der fremmer udsatte borgeres trivsel gennem meningsfulde fællesskaber i naturen.

Corona-krisen har medført en øget brug af naturen til friluftsformål. Omvendt har krisen også medført en række udfordringer for de borgere, som i forvejen er udsatte eller ensomme.

For den mere sårbare del af befolkningen har forenings- eller fællesskabsbaserede friluftsaktiviteter et stort potentiale for at forbedre livskvaliteten. Særligt når det handler om at bekæmpe ensomhed, angst og stress og øvrige udfordringer for den generelle trivsel.

Friluftsrådet ønsker at udnytte dette potentiale og har derfor afsat 10 millioner kroner af Udlodningsmidler til Friluftsliv. Støtten skal gå til projekter, der fremmer udsatte borgeres trivsel gennem meningsfulde fællesskaber i naturen.

Hvilke projekter kan få tilskud?
Hos Friluftsrådet er særligt fokus på projekter, der kan skabe trivsel hos ensomme ældre og psykisk sårbare unge.

Læs mere om, hvordan din forening kan søge tilskud, samt hvilke krav der stilles til ansøgning mm. hos Friluftsrådet.