Signalkrebs: Kursus udviklede sig til et større krebsegilde

Signalkrebs2 Signalkrebsen er en invasiv art, der gennem de seneste år har spredt sig til mange danske vandløb.

Sportsfiskerforbundets kursus i fiskeri efter signalkrebs den 17. august faldt sammen med en krebsekonkurrence ved Varde Å. Kurset blev en del af en større krebsefest, som vidner om den stærkt stigende interesse for at fiske efter den invasive signalkrebs.

Sådan er reglerne for fiskeri efter signalkrebs

Fiskeri med håndholdte redskaber:
Fisker du signalkrebs med håndholdte redskaber (her stang og krebsebrik), skal du have et gyldigt lystfiskertegn og et fiskekort til fiskevandet eller tilladelse fra lodsejeren.

Fiskeri med tejner eller ruser:
Fisker du signalkrebs med tejner eller ruser, skal du have et fritidsfiskertegn og et fiskekort til fiskevandet eller tilladelse fra lodsejeren. Du skal desuden søge en dispensation hos Fiskeristyrelsen, hvis du vil fiske mellem den 16. oktober og 31. juli, hvor der er begrænsninger på redskabsfiskeri i ferskvand af hensyn til forvaltningsplanen for ål. Nærmere information om reglerne for fiskeri med tejner og ruser finder du her.

Signalkrebs må du fiske efter året rundt, mens der er fredningstider for den hjemmehørende flodkrebs. Læs mere her

Se desuden her, hvordan du kender forskel på flodkrebs og signalkrebs

Varde Å lagde lørdag den 17. august vand til kurset ”Styr på signalet”, et kursus i fiskeri efter signalkrebs med fiskeinstruktører fra Danmarks Sportsfiskerforbund. I løbet af dagen skulle deltagerne både fabrikere deres eget fiskegrej (stang og brik) – samt fange og tilberede den invasive signalkrebs ved Varde Å.

I silende regnvejr blev kurset indledt langs Varde Å med gennemgang af regler og praktisk fisketeknik. Det helt store spørgsmål kredsede sig hele dagen om erhvervelse af fiskekort og om regler for fiskeri med redskab.

Efterhånden som solen afløste regnen, gik det op for kursets instruktører, at signalkrebsen i sandhed er ”talk of the town”. En massiv dækning af krebseproblematikken i medierne og en udbredt misforståelse af gældende fiskeregler gjorde, at eftermiddagen blev temmelig hektisk for instruktørerne Martin Bruun Kristensen & Simon Neumärker Strarup.

Signalkrebs Instruktør På kurset lærte deltagerne både at fiske efter den invasive krebs, og hvordan man forebygger spredning af krebsepest.


Åen sort af krebsefiskere

Mere end 120 personer var mødt op til udlevering af krebsekort i forbindelse med søndagens Varde Å Dag arrangeret af NaturKulturVarde. En stor del af disse krebseentusiaster forventede også at deltage ved Danmarks Sportsfiskerforbunds kursus, som ellers var et fuldtegnet kursus begrænset til 11 deltagere. Men de to instruktører forsøgte på bedste vis at supplere med grej, snaps og anvisninger. Snart var Zone 2 ved Varde Å sort af krebsefiskere. Kurset, der oprindeligt skulle vare tre timer, udviklede sig til syv timers krebseinstruktion for en stor del af Vestjyllands nystartede krebsefiskere.
 
Signalkrebse-kurset blev afrundet med tilberedning af krebs og en gennemgang af forskellige tilberedningsformer, ligesom alle regler om desinfektion af grej og hjemtransport blev grundigt repeteret.
 
Følg med næste år, når Danmarks Sportsfiskerforbund igen arrangerer kursus i fiskeri efter signalkrebs med endnu mere fokus på det kulinariske.

IMG 7251
Efter fiskeriet blev der smagt på de tilberedte signalkrebs.