Lær at fange signalkrebs

07d6c9c5-d6d6-4d9d-bc35-ff59e0d37c2d.jpg Den 17. august 2019 kan du lære at fange signalkrebs med fiskeinstruktør Martin Bruun Kristensen.

Ved at fange den invasive signalkrebs kan du give naturen i vandløbene en hånd. Deltag i kurset ’Styr på signalet’, og lær at fiske signalkrebs.

Derfor truer signalkrebsen den hjemmehørende flodkrebs

I vandløb, hvor flodkrebs og signalkrebs lever sammen, vil signalkrebsen over tid fortrænge den naturligt hjemmehørende flodkrebs. Det er der flere mulige årsager til:

  • Signalkrebsen har en længere aktiv periode end flodkrebsen
  • Signalkrebsen formerer sig hurtigere (lægger flere æg)
  • Signalkrebsen er bærer af svampesygdommen krebsepest, men bliver ikke syg af pesten. Flodkrebsen bliver syg af krebsepest og dør af det.

Kilde: Fiskepleje.dk.

Signalkrebsen invaderer i disse år de danske vandløb og truer med at fortrænge den hjemmehørende flodkrebs. Signalkrebsen er en invasiv art, og følge Fiskepleje.dk blev den i 1960’erne indført til Europa fra det vestlige Nordamerika. Først til Sverige og derfra videre til Danmark. Siden har krebsen spredt sig og findes nu i mange vandløb i store dele af landet.

Se kort over udbredelsen af signalkrebs her

Selvom signalkrebsen er kommet for at blive, kan man give naturen i vandløbene en lille håndsrækning ved at fiske efter arten. Jo flere signalkrebs der fjernes, jo færre individer vil der være, som truer flodkrebsen og vandløbsnaturen.

– Signalkrebsen er en trussel mod den danske flodkrebs, fordi den udkonkurrerer den og kan være rask smittebærer af krebsepest. I vandløbet udhuler signalkrebsen brinkerne, så de styrter sammen, og der opstår sandvandring i vandløbene. Studier har også vist, at signalkrebs kan æde fiskelarver og æg, men det er ikke dokumenteret i dansk natur, siger fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund Kaare Manniche Ebert.

”Styr på signalet”
Varde Å er et af de steder, hvor man kæmper med store bestande af signalkrebs, og her kan du den 17. august 2019 deltage i kurset ”Styr på signalet”, hvor du lærer at fange og tilberede signalkrebsen. Ud over at være uønsket er signalkrebsen nemlig også utroligt velsmagende.

Fiskeinstruktør Martin Bruun Kristensen vil lære deltagerne at fiske signalkrebs i åen med stang og brik. Han hjælper jer med at lave jeres eget fiskesæt og lærer jer teknikkerne ved denne særprægede fiskemetode. På kurset får I også en gennemgang af reglerne for fiskeri efter signalkrebs.

Når fangsten er på land, vil I sammen tilberede jeres signalkrebs ved åen. Fiskesættet får du med hjem efter kurset, så du er parat til at fiske videre på egen hånd. Få en plads på kurset her.

Må ikke genudsættes
Miljøstyrelsen oplyser, at det er forbudt at udsætte ikke-hjemmehørende krebs som signalkrebs i danske vandløb og søer. De signalkrebs, du fanger, må ikke genudsættes. Det betyder, at du skal aflive de signalkrebs, du ikke ønsker at spise. Læs mere om reglerne her.

Her fortæller fiskeinstruktør Niels Lynggaard om det spændende fiskeri efter signalkrebs: