DSC_0025_0.JPG Havnen i Hvide Sande er nok landets kendteste og mest velbesøgte lokalitet til sildefiskeri.

Der er i de seneste dage kommet meldinger om, at forårssilden nu er at indfinde sig ved flere jyske havne og moler.

 Silde-fakta

• Silden er én af de mest populære fisk herhjemme. Den er nemlig let at fange, og så smager den godt.

• Silden kan blive op til 40 cm lang og helt op til 25 år gammel.

• Sildene svømmer i stimer på mere end 1 million individer.

• Der er højsæson to gange årligt. Fra starten af april til starten af maj, og igen i efteråret omkring september og oktober.

• I middelalderen spillede silden samme rolle i international handel, som råolien gør i dag. Saltet sild fra Øresund var Danmarks vigtigste eksportvare.

• Silden har i tusind år været en af menneskets vigtigste proteinkilder.

• Silden er et af de vigtigste byttedyr for mange rovfisk, f.eks. torsken.

Hvert forår trækker store stimer sild ind i de indre danske farvande. Sildene kommer typisk ude fra Skagerrak og Nordsøen, men trækker så tæt mod land, at de kan fanges fra mange havne og moler, hvor der kan fiskes over dybt vand.

Fra Hvide Sande til Aarhus
I disse dage er der friske meldinger om, at lystfiskere har fanget sild ved både Hvide Sande, Aalborg, Randers Fjord og Aarhus Havn. Fiskeriet er nemt at gå til og kræver blot et sildeforfang og et blylod eller en kastepirk. De fleste stænger og hjul kan bruges til fiskeriet, blot de har rygrad nok til at løfte en flok sild op af vandet. Rammer man stimen, er det nemlig ikke usædvanligt med ”fuldt hus”, det vil sige fisk på alle krogene.

Et godt trick er desuden at fiske i flere forskellige dybder, og når man først får bid, så lige lade forfanget blive derude med stram line. På den måde øger man chancen for, at der også kommer sild på de øvrige kroge. Fiskeriet efter sild er også ganske børnevenligt, da der oftest er gode chancer for fangst, så hvorfor ikke tage familien med til den nærmeste havn og se, om ikke silden til årets påskefrokost kan blive friskfanget?

Sild_fra_Voer.jpg
Kanaløen ved Voer i Randers Fjord er et af mange jyske hotspots til sild. Foto: Sebastian Niels.