Kongeå på vej op i kongeklassen

Peter Rønnov Orginal Lystfisker Peter Rønnov med en smuk Kongeå-laks på 90 cm og 8 kg fanget på zone K3. Foto: Privat.

På blot to dage blev fælleskvoten for laks over 75 cm i Kongeå opfisket. Til nogens store ærgrelse, men til andres store begejstring. For den usædvanligt hurtige udnyttelse af kvoten tyder på, at laksene for alvor er vendt tilbage til åen - og det kan på sigt medføre en større kvote til lystfiskerne.

Vil du fiske i Kongeå?

 

Kunne du tænke at prøve kræfter med det gode fiskeri efter laks, havørred og stalling i Kongeå? Så kan du få adgang med et medlemskab af:

 

Vejen og Omegns Sportsfiskerforening

 

Sydvestjydsk Sportsfiskerforening

 

Du kan også købe dagkort via Fiskekort.dk.

Det gik stærkt i Kongeå ved dette års premiere. På blot to dage var kvoten på laks over 75 cm opfisket. En kvote på 25 laks, hvoraf fem laks dog fortsat ikke er hjemtaget, da de er reserveret til de øvre stræk i Vejen Å og til Sydvestjysk Sportsfiskerforenings laksekonkurrence i august måned.

Flere lystfiskere ærgrer sig over, at chancen for at hjemtage en stor, blank forårslaks fra den sydvestjyske å er slut for i år. Men hos Kongeåens Sammenslutning ser man også positivt på sagen.

- Vi er overraskede over, at kvoten blev opfisket så hurtigt. Vi har aldrig oplevet noget lignende. På den ene side, kan det selvfølgelig være ærgerligt, at det allerede er slut med hjemtagning af store laks for i år, men det er også glædeligt, fordi det formentligt er et udtryk for, at bestanden er voksende, siger Simon Simonsen, formand for Kongeåens Sammenslutning.

Han betragter udviklingen som et tegn på, at laksene allerede har kvitteret for, at det i 2017 sammen med Esbjerg Kommune lykkedes at få fjernet den store spærring ved Jedsted Mølle nederst i Kongeåen, og han glæder sig til at se de fulde effekter indenfor de kommende år.

- De første gydefisk, som havde fri passage til åen, var dem, der kom i efteråret 2017. Og de smolt, der er kommet ud af det, er trukket ud i 2019 eller 2020. De lever derefter cirka 1,5 - 4 år i havet, før de vender tilbage. Derfor må vi formode, at vi stadig mangler at se de fulde effekter af fjernelsen af spærringen, siger Simon Simonsen.

En investering i fremtiden
Selvom kvoten for Kongeå efter årets hæsblæsende premierefiskeri kan virke for lille, så mener Simon Simonsen, at den nuværende kvote skal ses som en langsigtet investering.

- Kvoten for laks kan synes at være lav nu, men vi betragter det som en investering i fremtiden. Jo flere gydefisk vi får op, og altså jo færre der bliver fanget, jo større er sandsynligheden for at bestanden vokser – og at den vokser hurtigt, påpeger han og fortsætter:

- Vi arbejder hele tiden med forskellige vandplejeprojekter, for at få den naturlige bestand af laks til at vokse. Blandt andet har vi i Vejen Å, der er et tilløb til Kongeå, allerede fået fjernet Vejen Lille Vandmølle sidste år – og sammen med Vejen Kommune skal vi i 2022 skabe passage ved Vejen Store Vandmølle. De to projekter giver samlet set åens laks og havørreder mulighed for at boltre sig på yderligere 40 kilometer vandløb, siger Simon Simonsen.

Målet er at få skabt så gode forhold, at laksen kan klare sig selv og så bestanden ikke længere afhænger af støtteudsætninger, som tilfældet er i dag, hvor der årligt udsættes 30.000 halvårslaks.

- Jeg er helt sikker på, at bestanden vil vokse og vi på sigt kan høste et større antal laks på en bæredygtig måde. Vi skal bare have lidt tålmodighed, siger Simon Simonsen.

Undersøgelser skal danne grundlag for ny kvote
Hos DTU Aqua giver man Simon Simonsen og Kongeåens Sammenslutning helt ret i, at tålmodighed er nødvendigt. For sætter man kvoten op nu, uden præcist at vide, hvordan laksebestanden i åen har det, risikerer man at sætte den positive udvikling over styr.

- Det er fantastisk at se, at de laks, der er blevet fanget i år, alle er fanget opstrøms Jedsted Mølle. Laksene har altså hurtigt indfundet sig i hele åen. Nu handler det om at have lidt tålmodighed, så bestanden for alvor kan få lov at etablere sig - og så laksene efter 2022 også kan få taget de nye gydestrækninger i brug opstrøms Vejen Store Vandmølle. Det vil være den bedste og hurtigste måde til at sikre en fremgang i bestanden, siger Finn Sivebæk, fiskeplejekonsulent ved DTU Aqua.

De sydvestjyske lystfiskere må altså vente lidt endnu på, at kvoten eventuelt sættes op. Det kræver nemlig grundige undersøgelser og et solidt fagligt grundlag.

- Ligesom ved alle andre vandløb følger vi opgangens størrelse ved undersøgelser, og der er Kongeåen også en del af undersøgelsesprogrammet. Det er endnu ikke præcist fastlagt, hvornår bestandsundersøgelsen i Kongeåen er fastsat til, men vi forventer, at det bliver indenfor de næste to år, slutter Finn Sivebæk.